Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Endelig godt nyt for nyrekræftpatienter: Medicinrådet anbefaler immunterapi efter operation

Efter afslag sidste efterår har Medicinrådet genovervejet deres beslutning på baggrund af nye data og anbefaler nu Keytruda (pembrolizumab) som en ekstra behandling til patienter med nyrekræft, der har høj risiko for tilbagefald efter fjernelse af nyren. Dette skaber glæde blandt nyrekræftlægerne.

Nyreonkologerne har ellers fået afslag på afslag på behandlinger, de gerne vil have til rådighed, men med den nye anbefaling er der kommet et nyt og vigtigt værktøj til at bekæmpe tilbagefald, siger Niels Fristrup.

”Det er en glædelig dag for patienter og onkologer. Vi ser med stor optimisme på, at man har anbefalet pembrolizumab adjuverende,” siger speciallæge, lektor og ph.d. Niels Fristrup fra Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Han er medlem af Dansk Renal Cancer Gruppe (DaRenCa), der er med til at udvikle de kliniske retningslinjer på området.

Medicinrådets anbefaling er baseret på studiet KEYNOTE-564. Efter næsten fem års opfølgning er det endnu ikke klart, hvor effektiv behandlingen er til at forhindre tilbagefald af nyrekræft. Men indtil videre viser resultaterne, at 35 procent af patienterne, der fik Keytruda (pembrolizumab), oplevede tilbagefald eller andre hændelser, mens det var 45 procent i placebo-gruppen.

Patienter lever længere

Data for samlet overlevelse (OS) var endnu ikke fuldt ud bearbejdede, men efter fire år var 91,2 procent af patienterne, der fik Keytruda (pembrolizumab), stadig i live, sammenlignet med 86,0 procent af dem, der fik placebo. Dette betyder, at risikoen for død var reduceret med 5,2 procentpoint for dem, der fik Keytruda.

Medicinrådet vurderer derfor, at behandling med pembrolizumab sandsynligvis vil medføre forbedret overlevelse, omend størrelsen af overlevelsesgevinsten er usikker.

”Data viser, at man mindsker risiko for tilbagefald med behandlingen, og den nyeste opfølgning viser samtidig, at de patienter, som har fået pembrolizumab, lever længere. Det er virkelig positivt,” siger Niels Fristrup.

Han fortsætter:

”Nu skal vi i arbejdstøjet i DaRenCa med henblik på at få behandlingen implementeret. Vi skal først og fremmest fokusere på de patienter, der har en høj risiko for tilbagefald, og så skal vi tage en snak med patienterne for og imod tillægsbehandlingen.”

Rådet vurderer også, at behandling med pembrolizumab er forbundet med betydelige bivirkninger, som kan være langvarige og behandlingskrævende. Behandlingen er desuden dyrere end nuværende praksis, men Medicinrådet vurderer, at omkostningerne er rimelige i forhold til den dokumenterede effekt.

Over 22 procent af patienter, der har fået kurativt intenderet kirurgi mod lokaliseret eller lokalavanceret renal clear-cellecancer, oplever tilbagefald inden for 5 år, og den øgede risiko for tilbagefald er vedvarende, men dog aftagende over tid. 1- og 5-års overlevelsen er henholdsvis 96,1 procent og 78,3 procent.

Del artikler