Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Kvinder med hjerte-kar-sygdom underbehandles med statiner

Svenske kvinder med hjerte-kar-sygdom underbehandles og får ikke kolesterolsænkende medicin i lige så høj grad som mænd.

Det viser ny svensk forskning, som blev præsenteret på kongressen ’ESC Preventive Cardiology 2024.’

De europæiske retningslinjer anbefaler, at alle patienter med hjertesygdom får medicin, der kaldes statiner, for at sænke kolesterolniveauet i blodet. Det gælder både mænd og kvinder. Hvis kolesterolniveauet ikke falder nok med den højest mulige dosis af statiner, skal patienterne også tage en anden type kolesterolsænkende medicin, der hedder ezetimibe. Tidligere undersøgelser har vist, at kvinder ofte ikke når de ønskede kolesterolniveauer lige så godt som mænd. Et svensk studie har kigget nærmere på, om kvinder og mænd får den samme behandling.

Studiet er en tilbageblik-observationsundersøgelse, der omfattede 1.037 mænd og 415 kvinder, som alle havde en kronisk hjertesygdom og blev diagnosticeret mellem 2012 og 2020. Ingen af dem havde nogensinde haft et hjertetilfælde. Medianalderen var 68 år for mænd og 70 år for kvinder.

Deltagerne blev fulgt op i tre år efter deres diagnose. Forskerne fandt ud af, at i slutningen af det tredje års opfølgning var kun 54 procent af kvinderne i behandling med kolesterolsænkende medicin sammenlignet med 74 procent af mændene. Derudover blev 5 procent af kvinderne behandlet med et statin-præparat plus ezetimibe sammenlignet med 8 procent af mændene.

Forskerne undersøgte også behandlinger og kolesterolniveauer hos kvinder og mænd med kronisk hjertesygdom i forskellige aldersgrupper (under 60, 60-69,9, 70-79,9, og 80 år eller ældre). De fandt, at ordination af kolesterolsænkende behandling var højest ved diagnosetidspunktet og faldt i løbet af de følgende tre år. Faldet var stejlere hos kvinder end hos mænd. For eksempel blev 65 procent af kvinderne og 79 procent af mændene under 60 år behandlet med kolesterolsænkende medicin ugen efter diagnosen. Tre år senere var tallene faldet til 52 procent for kvinder og 78 procent for mænd. Derudover var kvinder mindre tilbøjelige til at nå de ønskede LDL-kolesterolniveauer, hvor LDL (lavdensitetslipoprotein) ofte omtales som det "dårlige" kolesterol, fordi høje niveauer kan føre til ophobning af plak i arterierne og øge risikoen for hjertesygdom.

"Kolesterolsænkende medicin redder liv og forebygger hjertetilfælde og bør ordineres til alle patienter med kranspulsåresygdom. Men mange kvinder går glip af behandlingen," siger studiets førsteforfatter, Nina Johnston fra Uppsala Universitet, Sverige. Hun tilføjer:

"Vores resultater bør være et wake-up call om underbehandling af kvinder med hjerte-kar-sygdom. Lige ordinationspraksis er naturligvis nødvendig, så kvinder får alle anbefalede behandlinger og er beskyttet mod uønskede resultater."

Forskerne er nu i gang med at se nærmere på de faktorer, der kan forklare de observerede kønsforskelle i behandlingen.

Del artikler