Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Vyepti slår Aimovig af pinden som førstevalg mod kronisk migræne

Vyepti (eptinezumab) slår Aimovig af pinden som førstevalg blandt de nyere CGRP-antistoffer til behandling af kronisk migræne.

Fremover skal infusionsbehandlingen være førstevalg til 70 procent af de patienter med kronisk migræne, der er kandidater til behandling med CGRP-antistoffer. CGRP er et fire-fem år gammelt behandlingsprincip, som går på at blokere effekten af et naturligt forekommende signalstof i hjernen, som hedder calcitonin gen-relateret peptid (CGRP). Dansk forskning har vist, at en CGRP-indsprøjtning kan udløse et migræneanfald, og derfor kan en blokade af CGRP-virkningen være en målrettet behandling af migræne.

Vyepti blev sidste år klinisk sidestillet med de tre andre CGRP-lægemidler til kronisk migræne, der er tilgængelige i Danmark, Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) og Emgality (galcanezumab), og nu har Medicinrådet på baggrund af en prismæssig sammenligning vedtaget, at Vyepti fra 1. september skal være førstevalg til syv ud af ti nye patienter. Det fremgår af en ny lægemiddelrekommandation på området, der blev vedtaget af Medicinrådet onsdag.

Emgality er 2. valg, Aimovig 3. valg og Ajovy 4. valg.

Vyepti er den første af CGRP-antistofferne, der gives som infusion, hvilket typisk er mere tids- og personalekrævende end injektion. Til gengæld skal behandlingen gives hver tredje måned, hvor de andre CGRP-antisstoffer gives månedligt med undtagelse af Ajovy, der også kan gives i en stor dosis hver tredje måned. 

Hidtil har Aimovig været førstevalg til 85 procent af patienterne, fordi behandlingen har været forbundet med de laveste omkostninger, men Medicinrådets vurdering er nu, at omkostningerne er lavere ved Vyepti. 

Fagudvalget har sat den procentdel, der skal have førstevalget lidt lavere end hidtil, og det begrundes med de forskellige administrationsformer. 

Medicinrådet konkluderer i rekommandationen, at både praktiske forhold, administrationspraksis og økonomi kan have betydning for valg af lægemiddel i den enkelte region. 

CGRP-antistoffferne er den første, forebyggende behandling kun til migræne. Der har eksisteret flere forskellige former for forebyggende behandling, men ingen af dem er beregnet til migrænikere. Den forebyggende effekt på migræne er en slags “bivirkning” til et lægemiddel, som er rettet mod en anden sygdom - nemlig blodtryksmedicin, medicin mod epilepsi, medicin mod depression og Botox. Ikke alle lægemidler, der fremgår af de eksisterende danske behandlingsvejledninger, er blevet godkendt til forebyggelse af migræne, men bruges til formålet som ”off-label”.

CGRP-antistoffferne er anbefalet til migrænepatienter med mindst 15 hovedpinedage om måneden og heraf mindst otte migrænedage, hvor tidligere behandling med mindst én type blodtryksmedicin og én type medicin mod epilepsi ikke har givet effekt.

Del artikler