Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Højdosis influenza-vaccine kan reducere hospitals­indlæggelser og spare liv

Højdosis influenzavacciner er bedre på flere parametre sammenlignet med de nuværende standarddosis vacciner. Det viser et dansk pilotstudie. Forskerne bag går nu i gang med en opskalering af pilotstudiet, som bliver verdens største lodtrækningsstudie.

Landets praktiserende læger havde i efteråret travlt med at tilbyde ældre og sårbare personer en influenza-vaccination, som i denne sæson har bestået af en standarddosis. Men det kan der meget vel blive lavet om på i fremtiden. Der er nemlig en række fordele ved højdosis influenzavacciner, som viser sig at være mere effektive. Det viser et nyt, dansk pilotstudie, der har sammenlignet højdosis og standarddosis influenzavacciner til ældre i alderen 65-79 år.

“Resultaterne peger på, at højdosis influenzavacciner kan reducere risikoen for indlæggelser og død, og det er positivt. Det vil kunne have stor betydning for vaccinationsindsatsen i Danmark, som potentielt vil kunne tage højdosis vacciner i brug i fremtiden,” siger professor og forskningsleder på Afdeling for Hjertesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital, Tor Biering-Sørensen, der står bag studiet.

Det danske pilotstudie går under navnet DANFLU-1. Studiet inkluderede 12.500 danske deltagere, som blev randomiseret 1:1 til at modtage enten standarddosis eller højdosis influenzavaccine. Det primære formål var at undersøge, om studie-designet var muligt at gennemføre, og det sekundære formål var at estimere effektiviteten af vaccinen. 

Halvering i dødsfald

I studiet var risikoen for hospitalsindlæggelse på grund af influenza eller lungebetændelse 64 procent lavere ved en højdosis influenzavaccine end ved standarddosis vaccinen. Derudover blev der også observeret en halvering i andelen af dødsfald af alle årsager ved højdosis vaccinen.

“Højdosis vaccinen indeholder fire gange så meget antigen som standarddosis, og det ser ud til at have en betydelig effekt på indlæggelser og mortalitet i vores studie,” siger Tor Biering-Sørensen, der understreger, at studiet ikke var designet til at undersøge effekten af højdosis influenza-vacciner på indlæggelser, og at der derfor er brug for et større studie for at kunne sige noget definitivt.

Risikoen for hospitalsindlæggelse for respiratoriske og hjerte-kar-lidelser var også en smule lavere. Med de positive resultater in mente vil det give mening at udrulle højdosis vacciner i den danske befolkning, mener Tor Biering-Sørensen.

“Vi kan se, at effektiviteten er højere, og der er en række fordele ved højdosis. Derfor kan det på sigt give mening at udrulle højdosis vacciner til udvalgte patientgrupper i Danmark,” siger Tor Biering-Sørensen.

Studier har påvist en lignende effekt af højdosis vacciner, som gav et mere effektivt immunrespons. Derudover har andre studier også fundet en øget risiko for blandt andet myokardieinfarkt ugen efter en positiv influenza-test.

Verdens største studie

Resultaterne fra pilotstudiet har fået forskerholdet bag til at påbegynde studiet DANFLU-2, som sigter efter at inkludere 208.000 danskere i aldersgruppen +65 år i løbet af de næste to år. Og lykkes det, vil det blive verdens hidtil største randomiserede lægemiddelstudie. Tor Biering-Sørensens forhåbning er, at studiet endegyldigt kan afklare effekterne ved højdosis vaccinen og sætte Danmarks på verdenskortet som et førende forskningsland.

“Vores håb er, at vi kan komme med et mere endeligt svar på om – og hvordan – højdosis vaccinerne er bedre end de traditionelle standarddosis vacciner og kortlægge de forebyggende effekter ved at inkludere, hvad der svarer til omkring en femtedel af danskere over 65 år,” siger han.

Studiet er et samarbejde mellem forskere på Herlev og Gentofte Hospital samt Danske Lægers Vaccinations Service. Personer kan tilmelde sig på minvaccination.dk, og almen praktiserende er velkomne til at fortælle deres patienter om tilbuddet, forklarer Tor Biering-Sørensen.

Koster for mange penge

Højdosis influenzavaccinen har tidligere været anvendt herhjemme under corona-pandemien og blev i 2020 godkendt, og i 2021 tilbud til borgere over 82 år. I denne sæson har det dog ikke været en del af det danske vaccinationstilbud. I en vurdering fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at “der er evidens for, at højdosisvaccinen sandsynligvis forebygger flere influenzatilfælde og hospitalsindlæggelser blandt målgruppen,” og at “risikoen for lungebetændelse nedsættes.”

Alligevel vil styrelsen ikke anbefale højdosis vaccinerne, da de er væsentligt dyrere end traditionel standarddosis, og fordi de ikke mener, at udgifterne tår på mål med effekten.

“På trods af, at der sandsynligvis vil være en vis reduktion af influenzatilfælde i gruppen af personer, der er fyldt 65 år, hvis den pågældende gruppe tilbydes højdosis vaccinen, finder Sundhedsstyrelsen således ikke, at udgifterne står mål med den mindre gevinst på befolkningsniveau, og vi kan således ikke generelt anbefale vaccinen,” skriver styrelsen i sin vurdering.

Lande som USA, Tyskland og England har valgt at anvende højdosis til alle ældre fra 65 år og op.

Fra forsøg til virkelighed

Det primære mål for det danske pilotforsøg var at undersøge, om det reelt var muligt at rekruttere og randomisere et stort udsnit af ældre danskere til højdosis influenzavacciner. Et sådan pragmatisk studie er vigtigt, mener Tor Biering-Sørensen, da det i højere grad end andre studier afspejler den kliniske hverdag med et repræsentativt udsnit af befolkningen

“Det er glædeligt, at vi kan vise, at vores feasibility studie er effektivt og fungerer godt. Det giver en unik mulighed for at tage skridtet videre og foretage et pragmatisk studie, der både kan gøre Danmark til foregangsland og give os klinikere vigtig viden om influenza-vaccinen på en hurtig, effektiv og billig måde,” siger han.

Tor Biering-Sørensen er udover sin funktion på Herlev og Gentofte Hospital også professor i translationel kardiologi og pragmatiske randomiserede studier ved Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet og tilknyttet Center for Translationel Kardiologi og Pragmatiske Randomiserede Forsøg (CTCPR).

Formålet med centeret er at anvende danske registre til at identificere, invitere og følge deltagere i kliniske forsøg for at gøre vejen kortere fra kliniske studier til virkeligheden. Og her er DANFLU-1-studiet et oplagt eksempel.

 

 

Om højdosis influenzavacciner

  • Højdosis betyder, at vaccinen indeholder fire gange så meget inaktiveret influenza-virusmateriale som standarddosis – værende 60 mikrogram versus 15 mikrogram. Både høj- og standarddosis influenzavacciner indeholder fire forskellige virusstammer
  • Højdosis har i tidligere studier vist sig at forbygge influenzainfektioner 24 procent bedre end standarddosis vaccinen og har ikke set ud til at medføre flere alvorlige bivirkninger end standarddosis. Man har primært observeret lidt kraftigere lokalreaktioner på stikket ved højdosis

Højdosis-vaccine i tal

En højdosis vaccine reducerer antallet af bekræftet influenza-tilfælde hos personer, som er fyldt 65 år sammenlignet med en standarddosis vaccine. I absolutte tal svarer dette til fire færre tilfælde (to til seks færre) per 1.000 personer. Der var desuden indikationer af, at højdosis vaccinen reducerer risikoen for indlæggelser med 14 færre (seks til 22 færre) per 1.000 indlæggelser og risikoen for lungebetændelse med tre færre (en færre til fem færre) per 1.000

Kilde: MTV-vurdering af influenza-vaccination, Sundhedsstyrelsen

 

Del artikler