Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Også "imponerende resultater" af nyt brystkræftmiddel brugt i tredje linje

Fremfor at få kemoterapi så fordobler lægemidlet Enhertu (T-DXd) i tredje behandlingslinje tiden uden forværring og øger overlevelsen markant for patienter, som har HER2-positiv metastatisk brystkræft, og som ikke har effekt af behandling med Kadcyla. Det ligner en ny standardbehandling, siger forskere.

”Det er imponerende resultater. Det er en behandling, vi gerne vil anvende, hvis Medicinrådet vurderer, at prisen er den rette,” siger Bent Ejlertsen, professor og overlæge på Rigshospitalets Kræftafdeling. Han er desuden lægelig leder i Dansk Breast Cancer Group. 

Medicinrådet afviste i efteråret 2021 Enhertu som tredjelinjebehandling efter Kadcyla, da prisen, ifølge rådet, var for høj i forhold til dokumentationens kvalitet. På det tidspunkt havde rådet kun resultater fra det ikke-kontrollerede fase II-studie DESTINY-Breast01 til rådighed. 

Det har hermed ændret sig, da vi nu har de første offentliggjorte resultater fra fase III-studiet DESTINY-Breast02, der blev præsenteret på brystkræftkongressen i San Antonio, USA, SABCS 2022. 

Resultaterne fra fase III-studiet viser en fordobling af tiden uden forværring (progressionsfri overlevelse) i forhold til kontrolgruppen og mere end 12 måneders længere samlet overlevelse (OS) end kontrolgruppen med en opfølgning på cirka fire år. 

”Det er et virkelig flot resultat, og det kan få betydning for dansk praksis,” siger Hella Danø, ph.d. og ledende overlæge på Onkologisk Palliativ Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Forskerne bag studiet konkluderer i abstraktet, at resultaterne fra DESTINY-Breast02 sammenholdt med resultaterne fra DESTINY-Breast03 peger på, at Enhertu er den optimale behandling til patienter med HER2-positiv metastatisk kræft. 

Det er dog fortsat usikkert, hvilken rolle Enhertu  kommer til at spille i dansk kontekst, og om det bliver førstevalg som tredjelinjebehandlingen, eller om man vil fortsætte med den nuværende, siger Hella Danø.

Bivirkninger kan være alvorlige

Der er dog også negative resultater at spore i resultaterne fra DESTINY-Breast02. Bivirkningsprofilen viser nemlig, at 1,2 procent fik grad 3 eller værre interstitiel lungesygdom (ILD) og samlet 10,4 procent, der havde any grade ILD, og to af forsøgsdeltagerne døde af bivirkningen. Det er bekymrende, siger Bent Ejlertsen. 

”Forfatterne finder godt nok en hyppighed af ILD, der svarer til DESTINY-Breast03, men der er stadig tale om to dødsfald. Det får en betydning for perspektivet for Enhertu, for så bliver det svært at se, hvordan man kan give behandlingen neoadjuverende (forud for operation, red.) eller adjuverende (efter operation for at forebygge tilbagefald, red.) til kvinder med tidlig brystkræft. I hvert fald så længe de har god prognose,” siger Bent Ejlertsen.

Måske hyppigheden af ILD kan imødekommes, siger Hella Danø.

”Udfordringen er stadig ILD, som vi så i de andre DESTINY-studier, og jeg hyppigheden og de to dødsfald bekymrer mig. Hyppigheden er dog faldet sammenlignet med DESTINY-Breast01 og kan måske falde yderligere med større fokus og bedre behandling af ILD,” siger hun. 

 

Relateret artikel

 

Del artikler