Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Efter anbefaling i Norge: Kræftens Bekæmpelse vil have middel mod brystkræft vurderet hurtigere i Medicinrådet

Kræftens Bekæmpelse opfordrer Medicinrådet til at speede processen op og vurdere det nye lægemiddel Enhertu som anden- og tredjelinjebehandling mod HER2-positiv brystkræft, som har spredt sig.

Efter første behandlingslinje får en del patienter et tilbagefald, hvor man igen har brug for behandling. Det kaldes andenlinjebehandling, og senere kan man få brug for tredjelinje-behandling osv.

Disse patienter handler det om

  • Patienterne har brystkræft, der har bredt sig til andre dele af kroppen eller ikke kan fjernes ved operation
  • Patienterne er såkaldt HER2-positive. Mellem 20 og 30 pct. af alle tilfælde af brystkræft har HER2-positiv brystkræft, hvor visse gener ikke fungerer korrekt og producerer for mange HER2-proteiner, og så kan almindelige brystceller blive omdannet til kræftceller. 
  • Der findes potente behandlinger, som er rettet mod HER2

I Sverige begyndte man at bruge Enhertu  til denne patienter med HER2-positiv brystkræft, som har spredt sig, allerede i december sidste år, og nu er lægemidlet også blevet godkendt i Norge. Enhertu indeholder et antistof i kombination med kemoterapi, som infiltrerer og ødelægger kræftceller.

Den norske pendant til Medicinrådet, Beslutningsforum, vedtog 27. oktober, at midlet indføres til behandling af aggressiv brystkræft i anden og efterfølgende linjer – det vil sige også tredjelinjebehandling, som Medicinrådet allerede har afvist i oktober 2021.    

Medicinrådet har endnu ikke sat dato på for sagsbehandling af midlet som andenlinjebehandling.

”Den langsomme proces har nu den konsekvens, at flere af de kvinder, der ifølge deres behandlingsansvarlige læge vil kunne få gavn af Enhertu, køber sig til behandlingen på et privathospital,” skriver Kræftens Bekæmpelse.

Det har været fremme, at behandlingen på privathospital indbefatter behandling hver tredje uge, og at det koster op mod 60-70.000 kr. hver gang.

Prisen for høj

En uholdbar situation, mener Kræftens Bekæmpelse, som i begyndelsen af oktober indledte en korrespondance med Medicinrådet om sagen. 

Meldingen fra Medicinrådet er, ifølge Kræftens Bekæmpelse, at Enhertu er blandt de sager, som for tiden planlægges og prioriteres. 

”Det er vi glade for, og vi vil meget gerne se den omtalte prioritering, hvilket vi har meddelt rådet. Den her sag har altså brug for tempo,” udtaler Jesper Fisker, direktør for Kræftens Bekæmpelse.  

”Vi har også meddelt rådet, at vi har noteret os, at sagsbehandlingen kun gælder for Enhertu som såkaldt andenlinjebehandling, ikke tredjelinjebehandling. Vi har derfor opfordret Medicinrådet til også at medtage tredjelinjebehandling i overvejelserne, når lægemidlet vurderes og priserne forhandles.”

Medicinrådet har dog afslået at revurdere lægemidlet som tredjelinjebehandling, så længe der ikke foreligger bedre dokumentation for effekten, skriver Kræftens Bekæmpelse.

I juli 2022 fik Medicinrådet nye data og et nyt pristilbud fra firmaet bag Enhertu, men rådet har vurderet, det ikke er nok til at tage sagen op til genovervejelse, skriver Kræftens Bekæmpelse.  

Prisen for midlet er derfor stadig for høj og effekten er for usikker til at anbefale som standard til tredjelinjebehandling.

medicinådet, enhertu

Del artikler