Hovedstadens sygehuse i elendig forfatning

På Rigshospitalet og Herlev Hospital er bygninger og anlæg så nedslidte, at der jævnligt opstår nedbrud og driftsstop i eksempelvis elevatorer samt svigt i systemer, som forsyner patienter med ilt.

Hospitalerne i hovedstadsområdet har også problemer med vandrør, der springer og giver risiko for skimmelsvamp. Ventilationsanlæggene er nedslidte og giver et dårligt indeklima for patienter og personale.

Det kan gå ud over behandlingen af patienter, konkluderer en ny rapport fra Rambøll, som Region Hovedstaden ifølge Berlingske har udarbejdet.

I alt er ca. en fjerdeldel af bygningerne i kritisk tilstand og er begyndt at forfalde, ligesom der er funktioner, som kører på nedsat kraft.

Regionens rapport kommer samtidig med, at regionerne og regeringen lige nu forhandler om næste års økonomi.

"Vores hospitaler er i alarmerende dårlig stand. De forhold, vi mange steder byder patienter og medarbejdere, er under al kritik," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (Soc) til Berlingske, som erkender, at regionen ikke har været gode nok til løbende at investere tilstrækkeligt i vedligehold af bygningerne.Samtidig har milliardinvesteringer i nye supersygehuse været med til at skygge for udfordringen med at få vedligeholdt de eksisterende bygninger, påpeger hun.

Ifølge rapporten er der brug for 700 millioner kroner om året over de næste ti år for at rette op på de mange problemer og mangler.

De penge er sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) dog ikke villig til at give.

"Regionerne har selvfølgelig fortsat ansvaret for at vedligeholde de øvrige sygehuse, og det skal Region Hovedstaden få styr på," siger hun til Berlingske.

Tags: patientsikkerhed

Like eller del denne artikel