Lægeformand: Regioner, tag ansvar for patientsikkerhed

”Regionerne har været forbavsende tavse i debatten om Svendborgsagen og tilsynet. Nu må regionernes øverste ledelser trække i arbejdstøjet og tage deres del af ansvaret for patientsikkerheden. Det er vigtigt, at der på alle afdelinger er klare aftaler for, hvordan man håndterer fejl, tager hånd om de mennesker, som er involveret og følger op, så fejlene ikke gentager sig.”

Sådan lyder det ifølge en pressemeddelelse fra Lægeforeningen fra Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i den beretningstale, der netop nu åbner lægernes årlige repræsentantskabsmøde, Lægemødet.

Han slår fast, at det er ledelsens opgave at minimere risikoen for fejl. Det gælder både i forhold til at sikre, at personalet har de nødvendige kompetencer, og at arbejdsgange og instrukser er soleklare.

”Opgaven med at forebygge fejl og forbedre patientsikkerheden løbende er et vigtigt ansvar for regionerne. Derfor er det på høje tid, at Danske Regioner kommer med klare svar på, hvordan man agter at løfte ansvaret mere effektivt end i dag,” sigerr Andreas Rudkjøbing.

Ansvar skal skrives ind i sundhedsloven

Ifølge lægeformanden er der dog også behov for at få skrevet regionernes og andres arbejdsgiveransvar for patientsikkerheden direkte ind i sundhedsloven.

”Det er ledelsens ansvar, at læger og vores gode kolleger fra andre faggrupper har en reel mulighed for at udføre deres arbejde sikkert og effektivt. Her kan vi lade os inspirere af den model, som man har i Norge, hvor ledelser kan pådrage sig strafansvar, hvis det ikke sker,” siger Andreas Rudkjøbing.

Han peger på, at det ikke kun vil være et wake-up call for regionerne, men i mindst lige så høj grad for Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Det er en blindgyde, når styrelsen i dag stort set altid placerer skylden hos den enkelte sundhedsperson. At få regionernes ansvar for eksempelvis sikre arbejdsgange og tilstrækkelig bemanding skrevet ind i sundhedsloven er et klart signal til Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis arbejdsgiverne ikke har løftet deres ansvar, så er det organisationen og ikke den enkelte sundhedsperson, som har fejlet. Det vil være til gavn for patientsikkerheden at flytte fokus til fejl i systemet fremfor at gå efter enkeltlæger,” siger Andreas Rudkjøbing.

Han er positiv overfor de otte initiativer, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby har lanceret for at genskabe lægers tillid til Styrelsen for Patientsikkerhed og få fokus på læring af fejl.

”Det er en god start, men vi er også nødt til at få et bredere perspektiv på håndtering af fejl i sundhedsvæsenet,” forklarer han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger til Ugeskriftet.dk i dag, at regeringen gøre det klart og tydeligt i sundhedsloven, at regionerne har ansvaret for at sikre ordentlige forhold, så lægerne kan arbejde fagligt forsvarligt.

”Selvom Svendborgsagen er slut i retssystemet, viser problemerne med det organisatoriske svigt på Svendborg Sygehus, at det stadig er vigtigt at få slået fast i loven, at organisationen, altså regionen, har ansvaret for at sikre ordentlige forhold for bl.a. lægerne. Det ser vi også i sagen fra Holbæk Sygehus, hvor sygeplejerskerne har råbt op om forhold, som har skabt problemer, og som regionen har et ansvar for”, siger Ellen Trane Nørby til Ugeskriftet.

Tags: patientsikkerhed

Like eller del denne artikel