”Jeg vil meget snart tage en dialog med regionerne for at sikre, at den del af aftalen bliver overholdt. Noget tyder på, at de ikke lever op til aftalen om det syvende princip, og det skal de,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Sundhedsministeren: Regionerne skal leve op til det 7. princip

Regionerne må ikke stå i vejen for lægernes fri ordinationsret, selv om der er tale om meget dyr behandling, som ikke er godkendt som standardbehandling af Medicinrådet. Det sagde Sundhedsminister Ellen Trane Nørby tirsdag ved et åbent samråd, hvor Jeppe Jakobsen (DF) havde bedt hende redegøre for Medicinrådets behandling af lægemidlet Spinraza (nusinersen).

Ministeren vil tage ’en dialog’ med regionerne, efter, at det er kommet frem, at flere hospitaler har afvist at lade læger ordinere Spinraza til SMA-patienter, sagde hun efter samrådet.

”Jeg vil meget snart tage en dialog med regionerne for at sikre, at den del af aftalen bliver overholdt. Noget tyder på, at de ikke lever op til aftalen om det syvende princip, og det skal de,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Det syvende princip er en del af Folketingets aftale om de styrende principper for Medicinrådets prioritering af sygehusmedicin og handler om at sikre behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme og patienter, som risikerer at tabe funktionsevne.

Princippet, som skal sikre disse patienter adgang til behandlinger, som Medicinrådet ikke har godkendt til standardbehandling, var afgørende for en række af aftalepartierne, og Jeppe Jakobsen havde indkaldt til samrådet blandt andet for at få svar på, om ministeren mener, at det syvende princip er blevet taget tilstrækkeligt i betragtning i Medicinrådets behandling af Biogens ansøgning om godkendelse af Spinraza.

Jeppe Jakobsen sagde på samrådet, at han mener, at princippet klokkeklart er blevet overtrådt, men ifølge ministeren ligger fejlen ikke hos Medicinrådet.

”Medicinrådet er et af de værktøjer, vi har til at styre udgifterne i sundhedsvæsnet, og rådets redegørelse giver ikke mig anledning til at tro, at principperne ikke er blevet overholdt. Jeg anerkender, at det er dyrt at udvikle ny medicin, men vi er nødt til at sætte foden ned over for uetisk høje medicinpriser,” sagde Ellen Trane Nørby.

Spinraza er den første behandling til SMA, og Jeppe Jakobsen efterlyste større hensyn til alvorlighedeprincippet i Medicinrådets behandling af ansøgningen.

”SMA-patienter har tiden imod sig, og man skal forstå sammenhængen, for deres dilemma er, at der ikke findes en behandling til dem i forvejen, og når man måler nye behandlinger op imod de eksisterende, vil en ny behandling alt andet lige være dyrere,” sagde Jeppe jakobsen.

Men det hensyn mener Ellen Trane Nørby, at Medicinrådet har taget.

”Medicinrådet har set på hele sammenhængen og har givet alvorlighedsprincippet stor vægtning, men selv i det lys står det ikke mål med prisen. Det er vigtigt, at vi giver Medicinrådet musklerne til at tage prisforhandlingen med medicinalvirksomhederne,” siger Ellen Trane Nørby og henviser til, at der er fastsat en regional praksis, der sikrer mulighed for protokolleret brug af lægemidlet.

”Den enkelte læge har fri ordinationsret, og regionerne har en procedure, der sikrer det, men der har været en række henvendelser fra læger, der ikke oplever det sådan, og der vil jeg bede Danske Regioner om at samle op på,” siger Ellen Trane Nørby.

 

Fakta om prioriteringsprincipperne

Folketinget har vedtaget syv prioriteringsprincipper for sygehusmedicin som Medicinrådets arbejde skal bygge på:   

  1. Faglighed
  2. Uafhængighed
  3. Geografisk lighed
  4. Åbenhed
  5. Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin 
  6. Mere sundhed for pengene
  7. Adgang til behandling 

 

Det 7. princip

Adgang til behandling: Der skal sikres lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling.

 

 

Læs også:

 

Tags: Spinraza, spinal muskelatrofi , syvendeprincip

Like eller del denne artikel