Sundhedspolitisk Tidsskrift

Medicinrådet: De sidste formandsposter besættes inden for en måned

Situationen med manglende fagudvalgsformænd i Medicinrådet ser nu alligevel ud til at løse sig ved de faglige selskabers hjælp.

I går modtog Medicinrådet to nye indstillinger til fagudvalgsformænd fra Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), hvilket betyder, at rådet har fået tre nye indstillinger inden for de seneste uger, og de resterende tre formandsindstillinger vil ifølge DSKO indløbe inden for den kommende måned, fortæller Medicinrådets formand, Steen Werner Hansen. Han er glad for, at det lykkes LVS at finde formandskandidater, for selv om Medicinrådet har foreslået Danske Regioner, at det i nødstilfælde skal være muligt at bede Regionerne indstille formænd, så ønsker Medicinrådet, at indstillinger som hovedregel skal kommer fra LVS, siger Steen Werner Hansen.

”Det ser ud som om, at det rykker med besættelse af formandsposterne i fagudvalgene, og det er vi rigtig glade for. Det er vigtigt for alle parter, at vi bevarer fagligheden,” siger han.

Forslagene til Danske Regioner er stadig gældende, men skal ses som en mulighed i de tilfælde, hvor det ikke lader sig gøre at rekruttere via de faglige selskaber, fortæller han.

”Det vigtigste for alle parter er, at vi bevarer fagligheden, og fortsætter som vi plejer, men hvis det viser sig, at der er problemer, må vi se, om vi kan løse det på en anden måde. Vi har ikke lagt op til, at vi fremover skal forbigå LVS i udpegningen, men hvis det viser sig, at det trods gentagne forsøg ikke lykkes ad den vej, så må vi kunne se på andre muligheder. Vi kan ikke have at alt arbejdet går i stå,” siger Steen Werner Hansen.

 

habilitet, habilitetskrav, Medicinrådet, Steen Werner Hansen, Udvalgsformænd

Like eller del denne artikel