Sundhedspolitisk Tidsskrift

De fleste hjertepatienter i hovedstaden venter for længe på operation

Nye tal for monitoreringen af hjerteområdet for 3. kvartal i 2017 viser, at hjertepatienter venter alt for længe på en række operationer, og udredningsretten bliver alt for ofte ikke overholdt. Værst står det dog til i Region Hovedstaden.

”Det er slet ikke godt nok, når patienternes rettigheder i sundhedsvæsenet ikke overholdes. Længere udredningstid og ventetid på behandling kan få alvorlige konsekvenser for hjertepatienten. Regionerne skal derfor gøre en ekstra indsats for at udrede og behandle patienterne til tiden,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby til Sundhedsministeriets hjemmeside.

Udredningsretten bliver overholdt i ca. 80 procent af tilfældene, hvis alle regioner medtages i regnestykket. Men i Region Hovedstaden er det kun 60 procent af hjertepatienterne, hvor udredningsretten bliver overholdt.
Ca. fire ud af ti hjertepatienter i hovedstaden blev altså hverken udredt eller fik en udredningsplan inden for udredningsretten på 30 dage.

I andet kvartal 2017 var udredningstallene fra hovedstaden endnu dårligere. Hjerteforeningens daværende direktør, Kim Høgh, sagde i efteråret:

”Det kan måske have en sammenhæng med implementeringen af Sundhedsplatformen, hvor der har vist sig særlige problemer i Region Hovedstaden med registrering af alle patienter, der faktisk har fået en tilfredsstillende udredning til tiden. Det forstår Hjerteforeningen naturligvis godt, men tilbage står, at tallene taler deres eget utilfredsstillende sprog om manglende overblik og overholdelse af patientrettigheder.”

Lang ventetid på klapoperation

Over halvdelen af hjertepatienterne i hovedstadsområdet venter også over 45 dage på forskellige typer hjerteoperationer såsom hjerteklapoperationer.

”Ventetiden betyder, at nogle hjertepatienter får et unødigt langt sygdomsforløb, hvor situationen også kan forværres. Men ikke nok med det, går ventetiden jo også ofte ud over hverdagslivet med fritidsaktiviteter, familie og arbejde. Jeg kan derfor ikke understrege nok, at Region Hovedstaden skal få gjort noget ved problemet og politisk prioritere området og patienterne,” siger Ellen Trane Nørby.

Ny overvågningsmodel

Sundhedsstyrelsen har siden 1. januar 2017 overvåget hjerteområdet ud fra en ny model, som erstatter den tidligere monitoreringsmodel på området.

Den nye oversigt afløser den tidligere måde at overvåge hjerteområdet på og skal fungere, indtil en helt ny overvågningsmodel, der er baseret på Nyt Dansk Hjerteregister, træder i kraft. Overvågningen af området skal ske ved at følge nogle udvalgte centrale indikatorer på hjerteområdet, der er baseret på eksisterende registreringer fra Dansk Hjerteregister og Sundhedsdatastyrelsen.

Den nye overvågningsmetode betyder, at regionerne ikke længere skal udføre den tidskrævende manuelle registrering, som de har gjort tidligere i forbindelse med de såkaldte hjertepakker, og der er heller ikke behov for at indføre nye, ekstra registreringer.

Overvågningen ser på den del af et patientforløb, hvor man er på hospitalet. Den har fokus på, om de gældende patientrettigheder bliver overholdt, herunder udredningsretten og de maksimale ventetider samt på indikatorer som ventetider til hjerteoperationer, som f.eks. bypass-kirurgi, hjerteklap-procedurer og ballonudvidelser.

 

Fakta om udredningsretten og udvidet frit sygehusvalg:

  • Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S besluttede i 2016 at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet.
  • Ændringen, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2016, indebærer, at alle sygehuspatienter – uanset om de lider af en fysisk eller en psykisk sygdom – har ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at finde ud af, hvad de fejler inden for 30 dage – forudsat at det er fagligt muligt, og patienten ønsker det.
  • Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.
  • Loven giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling overalt i landet ved en ventetid på over 30 dage i både somatikken og psykiatrien. Patienterne kan dermed få behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen.

Tags: udredningsret, ventetider, hjertepatienter, behandlingsgaranti

Like eller del denne artikel