Bent Hansen: Sundhedsstyrelsen bør samles igen

Tidligere formand for Region Midtjylland og formand for Danske Regioner, Bent Hansen (S), mener, at opsplitningen af Sundhedsstyrelsen kun har ført til øget bureakrati.

Fra årsskiftet 2015/2016 blev Sundhedsstyrelsen splittet op i fire styrelser: Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsdatastyrelsen. Den beslutning ser Bent Hansen gerne gjort om igen.

Det siger han i en podcast på Altinget

"Jeg så rigtig gerne, at Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed blev samlet igen. Opsplitningen har været med til at styrke bureaukratiet, for enhver styrelse skal jo vise sin egen berettigelse og dermed pålægge hele væsenet endnu flere opgaver. Jeg synes, at Styrelsen for Patientsikkerhed er på vej til at genopfriske Den Danske Kvalitetsmodel, og det vil jeg bekæmpe på enhver måde, så længe jeg kan," siger han i podcasten.

Bent Hansen mener, at det var naturligt, at specielt Styrelsen for Patientsikkerhed tidligere var en del af Sundhedsstyrelsen.

"Det var rigtig fint, for patientsikkerhed skal bygges på lægerne og den faglige del, så synes, at det var naturligt, at det var en del af Sundhedsstyrelsen," siger han.

Ud over at håbe på en samling af de mindre styrelser igen håber Bent Hansen også på, at Sundhedsstyrelsen vil lytte til de mange signaler, der er om at holde den meget faglige, rene linie.

"Vi har brug for et uafhængigt, fagligt organ, som kan styre specialeplanlægningen, så det ikke bliver lokale særsinteresser, men lægefaglige udvikling, der dirigerer den. For strukturudviklingen vil fortsætte, og det vil påvirke fordelingen af specialer, og der skal Sundhedsstyrelsen ikke fokusere på københavneri, men på faglighed," siger han i podcasten.

Tags: Bent Hansen, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelse

Like eller del denne artikel