Fire ud af ti lokalpolitikere har været udsat for chikane, hærværk eller trusler

En bil, ridset af en skruetrækker. Itu-flåede valgplakater. En person i mobiltelefonen, som truer ens familie på livet.  Fire ud af ti kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer har oplevet chikane, hærværk eller trusler i forbindelse med deres politiske hverv.

Sådan lyder konklusionen i en undersøgelse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner offentliggør i dag.

Undersøgelsen belyser både omfanget og karakteren af chikane, trusler, hærværk og vold, og den omfatter både kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer. Den er dermed den første af sin art.

"Det er simpelthen ikke i orden, at politikere får deres bil smadret eller modtager truende eller chikanerende beskeder eller telefonopkald. Men nu har vi et godt billede af problemets omfang og karakter. Det giver et rigtig godt afsæt for, at vi politisk kan drøfte, hvad der nu skal ske," siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Danske Regioners formand Bent Hansen mener, at det er helt uacceptabelt, at folkevalgte bliver udsat for krænkelser. Han understreger vigtigheden af, at ingen skal håndtere krænkelserne alene:

"Vi kan se, at der er en efterspørgsel efter vedledning og en praksis for, hvordan politikerne selv skal forholde sig. En vejledning til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold er et vigtigt første skridt. Men det er klart, at det skal følges op af fokus og dialog lokalt. Ingen skal opleve at stå alene. Det er vigtigt, at den enkelte oplever, at der er hjælp at hente," siger Bent Hansen.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af et spørgeskema blandt kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer i valgperioden 2014-2017. Spørgeskemaet blev sendt ud før jul 2017 til alle medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd. I alt har 1.321 svaret på spørgeskemaet, som dermed har en samlet svarprocent på 49,5.

Omkring hver sjette af de politikere, der har svaret på spørgeskemaet, har oplevet trusler. En tilsvarende andel har været udsat for hærværk. Truslerne fremsættes især via SMS, mail eller telefon og handler oftest om at ødelægge politikerens omdømme. Hærværk går især ud over valgplakater. Men næsten hver tredje politiker, der har været udsat for hærværk, har oplevet hærværk på sit køretøj.

En hel del flere angiver, at de har været udsat for chikane. Det gælder ca. hver tredje af alle respondenter. De oplever især chikane på sociale medier, via SMS, mail eller telefon.

Knap 2 pct. af respondenterne angiver, at de har været udsat for vold. Her gælder, at volden typisk foregår i det offentlige rum, og at der især er tale om spyt eller skub.

Undersøgelsen viser, at ca. hver tredje savner enten praksis, dialog eller vejledning i forhold til at håndtere eller forebygge krænkelser.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner besluttede allerede i efteråret, at den eksisterende vejledning til håndtering af trusler og vold mod politikere skal opdateres.

I vejledningen kommer der til at være konkrete råd og opfordringer til, hvordan den enkelte kan forebygge og håndtere chikane, trusler, hærværk og vold. Der vil også være inspiration til, hvordan kommunalbestyrelsen eller regionsrådet sammen kan styrke fokus på området. Ligesom den seneste udgave fra 2006 bliver vejledningen til i samarbejde med PET.


Påvirkning

41,3 procent af respondenter, der har været udsat for én eller flere krænkelser, angiver at det har påvirket deres familie/nærmeste i nogen, høj eller meget høj grad
• Trusler er den form for krænkelse, der påvirker familie/nærmeste mest. 49,1 procent angiver, at det har påvirket i nogen, høj eller meget høj grad
• For 32,0 procent har krænkelsen medført overvejelser om, hvorvidt man vil fortsætte sit kandidatur


- Kilde: Rapporten Chikane, Trusler, hærværk og vol mod kommunal- og regionrådsmedlemmer, 2018

Tags: trusler, chikane, hærværk

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk