”Vi mener, at aldersgrænsen skal hæves til f.eks. 70 år. Når ældre kvinder får livmoderhalskræft, er sygdommen ofte ekstremt aggressiv. Og sygdommen er lige så hyppig for kvinder på over 70 år, som den er for den hyppigste gruppe af yngre kvinder, nemlig dem i aldersgruppen 30-45 år. Alligevel er der ingen anbefalinger til, hvad man vil gøre for kvinderne i denne aldersgruppe,” siger KIU’s formand Birthe Lemley.

Patientforening: Ældre kvinder bør også screenes for livmoderhalskræft

Aldersgrænsen for screening for livmoderhalskræft bør sættes op, så også kvinder over 64 år tilbydes undersøgelse af celler fra livmoderhalsen.

Det mener KIU – Patientforeningen Kræft i underlivet, der sammen med Kræftens Bekæmpelse har skrevet et høringssvar til Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for screening for livmoderhalskræft.

”Vi mener, at aldersgrænsen skal hæves til f.eks. 70 år. Når ældre kvinder får livmoderhalskræft, er sygdommen ofte ekstremt aggressiv. Og sygdommen er lige så hyppig for kvinder på over 70 år, som den er for den hyppigste gruppe af yngre kvinder, nemlig dem i aldersgruppen 30-45 år. Alligevel er der ingen anbefalinger til, hvad man vil gøre for kvinderne i denne aldersgruppe,” siger KIU’s formand Birthe Lemley.

I Danmark blev screening mod livmoderhalskræft indført i en række kommuner og amter fra 1960’erne, men screeningsprogrammet, der omfattede kvinder mellem 23 og 64 år, var først fuldt implementeret i hele landet i 2007.

Som det er nu, tilbydes kvinder i alderen 23-49 år undersøgelse af celler fra livmoderhalsen hvert tredje år, og for kvinder i alderen 50-64 år tilbydes undersøgelsen hvert femte år. Undersøgelsen giver mulighed for at opdage celleforandringer i et tidligt stadie og derfor mulighed for behandling, før forstadiet eventuelt udvikler sig til egentlig kræft.

Det anbefales, at celleprøver hos kvinder fra 23-59 år primært undersøges ved mikroskopi (cytologi), mens kvinder i alderen 60-64 år i stedet primært undersøges for HPV i cellerne fra livmoderhalsen. Hvis der ikke påvises HPV hos de 60-64-årige kvinder, udgår de af screeningsprogrammet, fordi risikoen for at udvikle livmoderhalskræft senere så er lav.

Sat i en forventningszone

I 2016 blev det i forbindelse med Kræftplan IV besluttet, at alle kvinder født før 1948 skulle have et ekstraordinært engangstilbud om screening for livmoderhalskræft i 2017, eftersom de ikke var blevet HPV-testet i screeningsprogrammet. Man har ikke tilbudt det samme til kvinder født efter 1948, og det bekymrer Birthe Lemley.

”Man går ud fra, at fordi kvinder født efter 1948 har været screenet, da de var yngre, har de ikke den samme høje risiko som dem, der er født før 1948. Men det ved man reelt intet om. Derfor synes jeg, at man, når kvinderne fylder 70, skal konstatere, om de er smittet med HPV. Hvis de er det, bør man følge dem,” siger hun.

I Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger lyder det, at: ”De fødselsårgange, som kommer til at udgøre de 70+ årige fremover, har haft en lavere incidens af livmoderhalskræft livet igennem end de tidligere fødselsårgange og vil desuden være screenet siden ungdommen. Det forventes derfor, at den høje incidens blandt ældre kvinder er et forbigående fænomen.”

Birthe Lemley kritiserer, at kvinderne bliver sat i en ’forventningszone’, hvor der ikke bliver holdt øje med dem.

”Jeg synes, det er bekymrende, at man forventer, at det er sådan, uden at vide det. Man ved, at denne gruppe får livmoderhalskræft, og at den er aggressiv. Men så forventer man, at når man kommer ind i den gruppe, der er screenet, vil det ikke være sådan. Hvordan kan man forvente det, når man ikke ved, hvorfor de får sygdommen, og hvorfor den er så aggressiv,” siger Birthe Lemley og tilføjer:

”Hvis man screener de ældre fremadrettet, kan man finde ud af, om det er nødvendigt. Nu venter man og ser, om det er nødvendigt. Det vil reelt sige, at nogle kvinder kommer til at betale prisen for, at man vil monitorere antallet af nye livmoderhalskræfttilfælde i de kommende år i stedet for at ændre screeningsgrænsen til 70 år og derefter vurdere, om der er behov for det.”

Desuden bør det undersøges, hvorfor sygdomsforløbet er så aggressivt for kvinder over 70, mener Birthe Lemley.

Tags: screening, KIU, Patientforeningen Kræft i underlivet, livmoderhalskræft, Birthe Lemley

Like eller del denne artikel