Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Rygestop lige så effektivt til at forebygge nye hjerteanfald som at tage tre forebyggende præparater

At stoppe med at ryge giver samme antal år fri for hjertesygdom som en lægefaglig behandling med tre forebyggende præparater tilsammen.

Det viser forskning præsenteret vpå ESC Preventive Cardiology 2022.

"Fordelene ved at stoppe med at ryge er endnu større, end vi var klar over," udtalte studiets førsteforfatter Tinka Van Trier fra Amsterdam University Medical Center, og tilføjede:

"Vores forskning viser, at det at bryde vanen ser ud til at være lige så effektivt som at tage tre former for medicin til forebyggelse af hjerteanfald og stroke samtidigt hos de, som tidligere har haft et hjerteanfald eller er gennemgået en procedure til at afhjælpe åreforkalkning (stent eller bypass). Patienter kan få næsten yderligere fem års liv som raske. Rygestop er potentielt den mest effektive forebyggende handling."

Studiet er altså baseret på data fra rygere, der havde oplevet et hjerteanfald og/eller havde gennemgået stent- eller bypass-operation. En gruppe af patienter, som er i særlig høj risiko for at få endnu et hjerteanfald eller et stroke.

Standard forebyggende medicin

Undersøgelsen var baseret på data fra 989 patienter i alderen 45 år og ældre, som stadig røg mindst seks måneder efter at have haft et hjerteanfald og/eller havde fået implanteret en stent eller var bypass-opererede. Gennemsnitsalderen var 60 år, og 23 procent var kvinder. Patienterne blev generelt behandlet med standard forebyggende medicin (blodpladehæmmere, statiner og blodtrykssænkende medicin). Mediantiden siden hjerteanfaldet eller proceduren var 1,2 år.

Forskerne brugte SMART-REACH-modellen til at estimere gevinsten i raske år, det vil sige uden hjerteanfald eller slagtilfælde, hvis patienter holder op med at ryge. De beregnede også gevinsten i raske år, hvis patienter fortsatte med at ryge, men tog tre yderligere lægemidler for at forhindre hjerte-kar-sygdomme. De tre medikamenter omfattede bempedoinsyre, PCSK9-hæmmere og colchicin.

Forskerne fandt ud af, at den anslåede fordel ved at holde op med at ryge så ud til at være sammenlignelig med at tage alle tre farmaceutiske behandlinger. Rygestop gav en gevinst på 4,81 år uden nogle former for hjerte-kar-begivenheder - mens de tre medicintyper tilsammen gav en gevinst på 4,83 begivenhedsfrie år.

"Det indikerer, at rygestop er et meget vigtigt skridt i retning af at tilføje raske år til ens levetid. Og det er her også vigtigt at huske på, at analysen end ikke redegjorde for de andre fordele ved at opgive vanen - for eksempel den positive indvirkning på luftvejssygdomme, kræft og levetid.

Rygestop er fortsat en hjørnesten i at forebygge hjerteanfald og stroke og forbedre det generelle helbred til enhver tid, også efter et hjerteanfald og i enhver alder. Vi ved, at cigaretrygning er ansvarlig for 50 procent af alle dødsfald blandt rygere, hvoraf halvdelen skyldes hjerte-kar-sygdomme. At opgive cigaretter efter et hjerteanfald er forbundet med forbedret overlevelse sammenlignet med vedvarende rygning,“ konkluderede Tinka Van Trier.

 

Del artikler