Skip to main content

{source}
<!-- /52195173/ST_top -->
<div id='div-gpt-ad-1510488486117-0' style='height:180px; width:930px;'>
<script>
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1510488486117-0'); });
</script>
</div>
{/source}

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Danske forskere: Pa­ra­ce­ta­mol kan for­rin­ge mænds chan­ce for at gøre en kvin­de gravid

Ny, dansk forskning viser bekymrende nyt for mange mænds fertilitet. Store mængder af det meget udbredte, smertestillende håndkøbslægemiddel paracetamol ser ud til at ramme sædcellernes funktion og dermed muligvis evnen til at gøre en kvinde gravid. Forskerne frygter, at også andre medikamenter kan have samme virkning.

Mange mænd har nok i perioder taget mange smertestillende piller i forbindelse med eksempelvis en skade, men nu viser forskning, at pillerne går ind og forstyrrer sædcellers normale funktion, så sædcellen kan have svært ved at finde frem til ægget.

I et netop afsluttet forskningsstudie har forskere fra Rigshospitalet i samarbejde med franske kolleger undersøgt, hvordan paracetamol påvirker sædcellerne hos mænd, og studiet viser, at det ikke er paracetamol i sig selv, der udgør et problem, men den type metabolitter, som paracetamol bliver lavet om til, i mændenes sæd. Metabolitterne forstyrrer sædcellens normale funktion og forringer derved muligvis mandens chance for at gøre kvinden gravid.

Forskningen er publiceret i tidsskriftet Human Reproduction. 

"Det her kan være en mulig forklaring på tidligere studier fra USA, der har vist, at mænd, der har taget større mængder af paracetamol, kan have svært ved at gøre en kvinde gravid. Den mulige sammenhæng har bekymret os, men vi har ikke kunnet forklare hvorfor," siger forskningsleder ved Rigshospitalets hovedpinecenter, David Møbjerg Kristensen.

David Møbjerg Kristensen har lavet studiet i samarbejde med læge Anders Rehfeld fra Afdeling for Vækst og Reproduktion ved Rigshospitalet.

Studiet inddrager bl.a. undersøgelser af tre mænd, der har afleveret både sædprøve, urinprøve og har fået taget blodprøver ad to omgange. Første gang ved starten på undersøgelsen og anden gang efter fem dage, hvor de hver dag blev bedt om at tage den højeste anbefalede dosis af paracetamol (4x2tabletter).

Resultaterne viste til forskernes overraskelse, at paracetamolen ophobes i sæden hos mændene. Da de så kiggede på effekten af paracetamol på sædcellerne, fandt forskerne ud af, at det er metabolitterne, som paracetamol bliver omdannet til af sædcellerne, der udgør det store problem.

"Det er bekymrende, at det ser ud til, at paracetamol ophobes i sæden, inden det udskilles. Hvis det er tilfældet for et medikament som paracetamol, kan man forvente, at det også er tilfældet med andre medikamenter. Derfor er dette endnu engang en reminder om, at vi skal huske på, at paracetamol er ’rigtig’. medicin, der kan have bivirkninger. Mange har måske glemt det lidt, fordi man kan købe det i håndkøb i den lokale kiosk og derfor ikke regner det for ”rigtig” medicin. Vi har i tidligere studier set, at hvis man spørger ’har du taget medicin for nylig’ nævner de fleste ikke paracetamol. Det er bekymrende," siger David Møbjerg Kristensen.

Tidligere undersøgelser fra bl.a. NIH (National Institute of Health, UK) har vist en sammenhæng mellem voksne mænd med højt niveau af acetaminophen/paracetamol i urinen og nedsat sædkvalitet samt problemer med at gøre en kvinde gravid, men ingen har kunnet forklare hvorfor. Det nye studie kan være forklaringen, og derfor skal det undersøges yderligere.

 

Del artikler