" For mig at se giver det ikke mening. Hvis Sundhedsministeriet mangler sundhedsfaglig ekspertise, så må de bede om hjælp i Sundhedsstyrelsen eller hyre dygtige folk andetsteds til at løse opgaven. Man kan ikke bare lukke for klager”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Nyt lovforslag vil stække lægers retssikkerhed

Sundhedsministeriet vil fjerne udenlandske læger og medicinstuderende mulighed for at klage, hvis de ikke tildeles autorisation.

Sundhedsministeriet lægger i et nyt lovforslag op til at fjerne muligheden for at klage over manglende tildeling af autorisation for læger og andre sundhedspersoner. Styrelsen for Patientsikkerhed kan f.eks. sige nej til autorisation på grund af manglende sprogkundskaber, psykisk sygdom eller andet. Indtil nu har man som sundhedsperson kunnet klage over en afgørelse, men den mulighed fjernes nu.

”Hvis læger er til fare for patientsikkerheden, skal de naturligvis ikke have autorisation. Det siger sig selv. Men læger har også krav på retssikkerhed, og der er tale om en meget indgribende afgørelse for den enkelte, som helt principielt skal kunne efterprøves. Vedtages forslaget, vil det betyde en kraftig forringelse af retssikkerheden for læger og andre sundhedsprofessionelle”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, til Lægeforeningen hjemmeside.

Sundhedsministeriet begrunder lovforslaget om at fjerne klageadgangen med, at de ikke er ”i besiddelse af den sundhedsfaglige ekspertise, der er nødvendig for at kunne foretage en prøvelse af styrelsens sundhedsfaglige vurderinger.” Ministeriet mener desuden, at den nuværende klageadgang ikke er ”formålstjenlig”, og at det ikke giver anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder at fjerne muligheden for at klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser.

”Det er muligt, at man ser sådan på det indenfor ministeriets mure, men for mig at se giver det ikke mening. Hvis Sundhedsministeriet mangler sundhedsfaglig ekspertise, så må de bede om hjælp i Sundhedsstyrelsen eller hyre dygtige folk andetsteds til at løse opgaven. Man kan ikke bare lukke for klager”, siger Andreas Rudkjøbing.

Tags: Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, autorisation

Like eller del denne artikel