Sundhedspolitisk Tidsskrift

Opsigtsvækkende studie om covid-19: "Dette kan være en afgørende brik i forklaringen"

Ny amerikansk forskning kommer måske med den manglende brik til forståelsen af, hvorfor covid-19 især rammer mennesker med overvægt med sværere forløb og øget risiko for død. Det tyder nemlig på, at organfedt er det perfekte reservoir og væksthus for coronavirus.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Det endnu ikke publiceret studie fra Stanford University, som er omtalt i New York Times, viser nemlig, at fedtceller kan blive inficeret af virus, og at de makrofager, der findes i fedtvævet og er en central del af immunforsvaret, bidrager til det øgede inflammatoriske respons ved covid-19. Prælipocytter synes også at bidrage til den inflammatoriske respons.

”Dette er helt ny viden og dybt interessant,” siger professor på Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Hospital, Sten Madsbad.

”De forskere, der står bag studiet, er meget estimerede, så selvom studiet endnu ikke er publiceret, tør jeg godt sige, at dette kan være en afgørende brik i forklaringen på, hvorfor især mennesker med overvægt rammes hårdere af og får mere alvorlige og langvarige senfølger efter covid-19.”

Coronavirus i organfedt

Forskerne har undersøgt fedtvæv fra fedmekirurgi og fra europæiske patienter, der var døde af covid-19. De fandt coronavirus i forskellige organer, f.eks. hjerte og tarm, som også kunne kædes sammen med de organskader, man ser hos covid-19 patienter. Ifølge forskerne ser coronavirus ud til at invadere kroppens immunforsvar og ”hænger ud” i fedtvæv, hvor virus formeres og trigger en alvorlig og øget immunrespons.

Som forskerne påpeger, er det ligegyldigt, om virus skader vævet, destruerer det eller forstærker det, fordi fedtvævet kommer til at fungere som en slags reservoir for virus.

Besvarer vigtige spørgsmål

De amerikanske forskeres opdagelser kan ifølge Sten Madsbad muligvis være med til at forklare, hvorfor nogle mennesker med covid-19 rammes ekstra hårdt f.eks. i tarmen eller hjertet.

”De nye fund om de processer, der kobler fedtvæv og coronavirus, kan besvare mange af de spørgsmål, vi har haft,” siger han.

”Vi ved, at patienterne med covid-19 rammes på mange forskellige måder. Ud over respiratorisk også på indre organer. Ved svær overvægt er fedtvæv omkring f.eks. hjertet, lever eller tarmen også massivt til sted og metabolisk meget aktivt. Således har vi svarende til hjertet det epicardiale fedt, ligesom også tarmene er omgivet af denne form for fedtvæv, der indeholder mange makrofager, der er vigtige i immunresponset og inflammation. Og det nye studie giver en plausibel forklaring på, hvorfor f.eks. tarmen kan blive alvorligt ramt af covid-19."

Målrettet behandling og vaccine

Man ved allerede af mennesker med overvægt har ringere effekt af vacciner, og en af forklaringerne kan måske også findes i det nye studie. Forskerne bag peger således på, at den nye viden om coronavirussens adfærd i fedtvæv også kan få betydning for behandling og vaccination. En årsagssammenhæng mellem fedme og virus åbner ifølge dem ”en landevej” for nye målrettede behandlinger f.eks. med præparater, der letter inflammationen i fedtvæv, samt en ændret vaccinestrategi, der i højere grad end nu tager højde for patienternes vægt og fedtfordeling.

”Dette studie kan både være med til at øge forståelsen af, hvorfor især mennesker med overvægt rammes så hårdt og har mange og alvorlige senfølger og bane vejen for en mere individualiseret og målrettet behandling,” siger Sten Madsbad.

”På den længere bane kan resultaterne måske desuden være med til at forbedre vores viden om sammenhænge mellem svær overvægt og en lang række alvorlige livsstilssygdomme.”

 

Tags: overvægt, corona

Like eller del denne artikel