Sundhedsminister Magnus Heunicke har i dag beskikket Leif Vestergaard Pedersen som ny formand.

Ny formand for Det Etiske Råd - og nye, markante profiler med i rådet

En af de største kapaciteter på sundhedsområdet i Danmark, Leif Vestergaard Pedersen, sætter sig 15. februar i formandsstolen i Det Etiske Råd. Også psykologiprofessor Svend Brinkmann og læge og sundhedspolitisk kommentator Ida Donkin kommer med i bestyrelsen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har i dag beskikket Leif Vestergaard Pedersen som ny formand, og han kommer til at afløse professor og klinikchef på Klinisk Genetik afdeling på Rigshospitalet, Anne-Maries Gerdes, hvis beskikkelsesperiode udløber.

Det Etiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af sundhedsministeren. Rådet rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Rådets virksomhedsområde omfatter også øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet.

Leif Vestergaard Pedersen har været menigt medlem af rådet siden 2019. Han er uddannet cand.oecon og har varetaget en række tunge poster på sundhedsområdet. Han har haft ledende stillinger i sygehusforvaltningen i de tidligere Fyns, Vejle og Århus amter, og i 2005 blev han sundhedsdirektør i Region Midtjylland. I perioden 2010 – 2018 var han en markant direktør i Kræftens Bekæmpelse. Derudover er han medlem af Medicinrådet (udpeget af Danske Patienter og blev ved udgangen af oktober 2021 formand for epilepsihospitalet Filadelfia. 

Leif Vestergaard Pedersen mener, at der især på sundhedsområdet er nogle helt centrale etiske spørgsmål og udfordringer, som han glæder sig til at arbejdere videre med:

”Vi skal fortsat kigge på, hvad der er sket med omsorgen i sundhedsvæsenet, og hvor den er på vej hen, og vi skal kigge på uligheden i sundhed. Det er temaer, som betyder enormt meget for virkelig mange mennesker og som har stor betydning for tænkningen i sundhedsvæsenet. Det Etiske Råd skal ikke nødvendigvis komme med en masse færdige svar, men i hvert fald åbne nogle diskussioner om de emner,” siger han til Kristeligt Dagblad.

Leif Vestergaard Pedersen oplyser desuden, at rådet også vil blive ved med at vende tilbage til klassiske emner som livets afslutning og fosterdiagnostikken. Han mener dog, at den måske vigtigste udfordring i disse år er, at de etiske debatter er blevet meget polariserede.

”Jeg synes, der er en tendens til, at vi som samfund er blevet mindre gode til at forstå, at der ikke altid er ét sandt svar på et spørgsmål. Og til at acceptere, at der er nogle, som mener noget andet, uden at de af den grund er forkerte. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lytter mere til, hvad modparten egentlig siger og mener. Det Etiske Råd skal i min øjne bidrage til at stimulere nogle bedre debatter og diskussioner, hvor man er villig til at træde ud af sin meningsboble,” siger han til Kristeligt Dagblad.

Samtidig får Det Etiske Råd også tre nye medlemmer. Det drejer sig om psykologiprofessor på Aalborg Universitet Svend Brinkmann og kommende speciallæge i gynækologi og obstetrik, ph.d. og sundhedspolitisk kommentator Ida Donkin, der begge er udpeget af sundhedsminister Magnus Heunicke. Derudover beskikkes Anette Hygum, som er specialeansvarlig overlæge for det palliative team på Onkologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt, som er udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd.

Ida Donkin har tre mærkesager med i bagagen, siger hun til Lægevidenskabelige selskaber, LVS, hvor hun er medlem af bestyrelsen.

»Den første er prioriteringsdebatten – hvilke tilbud skal vi have, og hvordan tænker vi sundhed i det danske sundhedsvæsen. Så er der fosterdiagnostikken, hvor vi hele tiden får nye teknologier, som skal tænkes ind. Og endelig er der hele genteknologien, som både giver nye muligheder, men også rejser nye problemstillinger omkring diagnosticering og behandling,« siger hun.

Endvidere genbeskikkes Jacob Giehm Mikkelsen, som er professor i genterapi og ’genetic engineering’ ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, som medlem af Det Etiske Råd. Jacob Giehm Mikkelsen er udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd og har været medlem af rådet siden 2009.

"Det Etiske Råd bidrager med kvalificeret indsigt i svære og følsomme etiske spørgsmål, som vi ofte støder på i vores sundhedsvæsen. Rådet spiller en værdifuld rolle ved at sikre en god offentlig debat og give os alle en større indsigt i en lang række etiske dilemmaer. Jeg vil gerne byde varmt velkommen til den nye formand og de tre nye medlemmer til rådet. Samtidig skal de afgående medlemmer– både formanden og de to øvrige medlemmer – have en kæmpestor tak for deres indsats gennem årene – ikke mindst under covid-19-pandemien," siger sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.) i en pressemeddelelse.

 

 

Nye medlemmer af Det Etiske Råd

  • Leif Vestergaard Pedersen (som formand), cand.eocon, fhv. direktør i Kræftens Bekæmpelse (Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd. Beskikkes fra den 15. februar 2022)
  • Svend Brinkmann, psykologiprofessor på Aalborg Universitet (Udpeget af sundhedsministeren. Beskikkes fra den 15. februar 2022)
  • Ida Donkin, læge, ph.d., Gynækologisk/Obstetrisk afdeling på Nordsjællands Hospital og sundhedspolitisk kommentator (Udpeget af sundhedsministeren. Beskikkes fra den 15. februar 2022)
  • Anette Hygum, specialeansvarlig overlæge, palliativt team, Onkologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt (Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd. Beskikkes fra den 18. marts 2022)

Genbeskikkede medlemmer

  • Jacob Giehm Mikkelsen, professor i molekylær biologi ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet. (Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd. Genbeskikkes fra den 12. februar 2022)
    Afgående medlemmer
  • Formand Anne-Marie Gerdes, professor, overlæge, klinikchef på Klinisk Genetik afdeling på Rigshospitalet (Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd)
  • Bolette Marie Kjær Jørgensen, journalist, cand.mag. i historie og pressechef på Syddansk Universitet (Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd)
  • Eske Willerslev, professor ved Københavns Universitet, Center for Geogenetik (Udpeget af sundhedsministeren)

 

 

Like eller del denne artikel