Stephanie Lose: Regionen betaler gerne vagtlægernes gebyr

42 opsigelser blandt vagtlæger i Region Sjælland, 3 i Midtjylland. Og 67 i Syddanmark.

Sådan er status på lægeflugten fra landets vagtlægeordninger. Flugten er sket som følge af, at Styrelsen for Patientsikkerhed siden 1. januar har opkrævet et gebyr på knap 4000 kr. hos alle læger i vagtlægeordningerne, der ikke har deres egen praksis. Typisk fordi de stadig er under uddannelse, eller fordi de har solgt deres praksis.

Gebyret er indført for at finansiere det risikobaserede tilsyn, som blev etableret i 2017 for at sikre patientsikkerheden på regionernes sygehuse - og dermed paradoksalt nok også vagtlægeordningerne.

Men Region Syddanmarks formand, Stephanie Lose, er klar med en løsning på, hvordan lægernes flugt fra vagtlægeordningerne bremses.

“Hvis gebyret rent faktisk blev lagt på lægevagtsordning i stedet for at blive sendt til den enkelte læge - så får regionen regningen, og betaler den gerne!,” skrev hun i går på Twitter og høstede dermed stor ros hos både vagtlæger og lægelige organisationer.

Direktør i Praktiserende Lægers Organisation, Jonatan Schloss, konstaterede dog lakonisk, at han fandt det “lidt specielt hvis regionerne skal løse problemet, når det er Styrelsen for patientsikkerhed og Ellen Trane Nørby, som har skabt det.”

Men sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) lægger dog netop op til, at det netop er regionerne, som skal løse problemet.

Overfor DR påpeger hun, at regionerne har ansvaret for, at vagtlægeordningen kører som sædvanligt, og at regionerne må løse problemet i samspil med organisationen for de praktiserende læger, PLO.

“Man kan organisere det sådan, at det er regionen, der har det samlede ansvar for vagtlægeordningen. Og der håber jeg, at regionerne vil være med til at finde løsninger,” siger Ellen Trane Nørby til DR.

Hun afviser, at gebyret bliver fjernet igen, fordi det er en del af hele omlægningen af tilsynet i sundhedsvæsenet.

Et tilsyn der ifølge hende 'betyder, at alle dele af det danske sundhedsvæsen vil opleve et bedre og mere kvalitetssikret tilsyn fremover'.

Men tanken bag gebyret har aldrig været, at man skulle se de her opsigelser fra vagtlægerne, understreger hun.

“Der er enkelte læger, der er kommet i klemme, fordi de ikke ved siden af deres vagtlægekørsel enten har egen praksis eller på anden måde har et ansættelsesforhold, der dækker det her gebyr. Vi ser nogle opsigelser, som der oprindelig ikke er blevet taget højde for. Derfor skal der findes en løsning, så vagtlægeordningen kan være stærk og fortsætte,” siger ministeren til DR.

Ellen Trane Nørby har nu bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at indkalde regionerne og PLO til et møde i næste uge.

Tags: gebyr, Styrelsen for Patientsikkerhed, Stephanie Lose, vagtlæger

Like eller del denne artikel