"Sundhedsvæsenet skal ikke udvikles, så læger er nervøse for at gå på arbejde, fordi de frygter at begå fejl, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Styrelse har anmeldt 12 læger til politiet

Styrelsen for Patientsikkerhed har i år anmeldt 12 læger til politiet for grov forsømmelse. Det er markant flere end de tidligere år. Det fremgår af en opgørelse, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget i kølvandet på Svendborg-sagen, og som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) lagde frem på et samråd tirsdag.

Samrådet var indkaldt af SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

I 2015 og 2016 var to-tre læger, der blev anmeldt til politiet, men i 2017 har styrelsen anmeldt 12 læger til politiet for grov forsømmelse. Samtidig er i alt 21 sundhedspersoner i år blevet anmeldt til politiet for andre forhold – blufærdighedskrænkelse, ulovlig virksomhedsudøvelse, brud på tavshedspligten og lignende. I 2016 var der otte anmeldelser, og i 2015 var der tre.

Opgørelsen over politianmeldelser kommer nu, efter at den såkaldte Svendborg-sag har ført til debat om brugen af politianmeldelser, når læger begår fejl.

Blandt andre Lægeforeningen har kritiseret Styrelsen for Patientsikkerhed for sin strammerkurs over for sundhedspersoner. Lægeforeningen mener, at kursen kan føre tili for mange politianmeldelser af hændelige fejl, som igen kan føre til, at læger - for at få ryggen fri l- aver for megen unødig dokumentation, hvilket stjæler tid fra behandling af patienterne.

Ellen Trane gjorde det under samrådet klart, at stigningen i antallet af politianmeldelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed er en naturlig konsekvens af den strammerpakke, som blev vedtaget Folketinget i juni 2016, og som har ført til et øget tilsyn.

Samtidig understregede sundhedsministeren, at 12 politisager i 2017 er meget få i forhold til, at der årligt bliver indberettet 180.000 fejl. Politisagerne udgør 0,06 promille, fastslog Ellen Trane Nørby.

»Det er nødvendigt med en styrelse, der hurtigt kan stoppe de sundhedspersoner, der er til fare for patientsikkerheden. Det er f afgørende for at bevare det høje niveau af patientsikkerhed,« sagde hun bl.a. under samrådet.

Men samtidig må sundhedsvæsenet ikke udvikles, så læger er nervøse for at gå på arbejde, fordi de frygter at begå fejl, sagde hun.

"Vi skal ikke have et amerikaniseret sundhedsvæsen, der er styret af defensiv medicin, hvor læger og andet sundhedspersonale for at have deres egen ryg fri føler sig nødsaget til at notere hver eneste lille handling, så journalen udvikler sig til at være et ubrugeligt redskab fyldt med irrelevante oplysninger," sagde Ellen Trane Nørby.

En arbejdsgruppe under Styrelsen for Patientsikkerhed skal nu kigge på reglerne om journalføring, blandt andet set i lyset af mere digitalisering. En anden arbejdsgruppe skal se på kravene til ledelsernes instrukser og på ansvarsfordelingen på afdelingerne.

Tags: Ellen Trane Nørby, Svendborgsag, Styrelsen for Patientsikkerhed, strammerkurs, politianmeldelser

Like eller del denne artikel