"Denne aftale tager ikke højde for, hvor presset situationen er mange steder i sundhedsvæsenet. Produktivitetskravet er heldigvis afskaffet i 2018, men det trækker tunge spor", siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Læger er skuffede over finanslov

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, er skuffet over, at sundhed ikke er prioriteret højere i den nye finanslovsaftale for 2018. I aftalen er afsat to milliarder kr. over fire år til sundhedsvæsenet, dvs. ca. 500  mio. kr. årligt , herunder ca. 200 mio. kr.  årligt  til arbejdet med det nære sundhedsvæsen.

”Det kan lyde af mange penge, men det er det desværre ikke. Denne aftale tager ikke højde for, hvor presset situationen er mange steder i sundhedsvæsenet. Produktivitetskravet er heldigvis afskaffet i 2018, men det trækker tunge spor", siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i en pressemeddelse.

Han peger på, at antallet af patienter vil vokse i de kommende år, og at mange vil have flere sygdomme på én gang.

"Det er klart, at det vil kunne mærkes ude på afdelingerne, hvor læger, sygeplejersker og andre skal løbe endnu hurtigere, end de gør i dag, for at give patienterne den nødvendige behandling. Det er ikke holdbart, og det undrer mig, at politikerne ikke har taget de meget tydelige signaler fra sundhedsprofessionelle om behovet for ressourcer mere alvorligt. Der er ikke afsat en krone til drift på sygehusene", siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

De ca. 200 mio. kr. årligt til det nære sundhedsvæsen er et - beskedent - skridt i den rigtige retning, mener han. Men også her er der brug for flere midler, end finanslovsaftalen lægger op til.

"Det voksende antal patienter med kroniske sygdomme betyder, at vi står med et uomgængeligt behov for at styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet og tilbuddene tæt på borgerne. Det er godt, at der kommer gang i dette arbejde, og vi ser frem til at komme med fagligt input til realiseringen af planerne. Men hvis det virkelig skal rykke, skal der investeres langt mere i de kommende år", siger Andreas Rudkjøbing.

Han understreger, at der er en række gode iniativer i finanslovaftalen som f. eks. midler til at bekæmpe antibiotikaresistens, øget sikkerhed for sundhedsdata, en ekstra akuthelikopter og bedre sikkerhed for genoptræning.

"Det er vigtige indsatser, som vi kun kan bakke op, og som vi er glade for, at poltikerne har valgt at prioritere", siger Andreas Rudkjøbing.

 

Læs mere:

Tags: Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, Finansloven

Like eller del denne artikel