"Det er nødvendigt, at både læger og psykiatrien ser sig selv i spejlet og spørger sig selv, hvad de hver især kan bidrage med for at gøre samarbejdet omkring borgeren bedre," siger Annette Blynel.

Lægehenvisninger afvises af psykiatrien: Almen praksis har et medansvar, mener regionspolitiker

Praktiserende læger oplever et stigende antal afviste henvisninger, og især oplever de manglende tilgængelighed til psykiatrien, fremgår af ny rapport, som mandag blev gennemgået af regionspolitikere i Region Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen. Medlem af udvalget, Annette Blynel (SF), mener, at både psykiatrien og almen praksis har et medansvar. 

I går bragte Sundhedspolitisk Tidsskrift en artikel om en netop publiceret rapport, som kortlægger den specialistrådgivning og de diagnostiske tilbud, som Region Syddanmark tilbyder almen praksis. I rapporten "Kortlægning af sygehusenes understøttelse af almen praksis" indgår en spørgeskemaundersøgelse blandt Region Syddanmarks alment praktiserende læger, og af den fremgik det, at der var en udbredt og stigende utilfredshed blandt de praktiserende læger på grund af mange afviste henvisninger – især i psykiatrien.

Kommentarerne i rapporten afspejler en frustration hos praksislægerne over ikke at kunne yde en tilstrækkelig god behandling til borgere med psykiske lidelser, og at samarbejdet med psykiatrien er svært. Det er vanskelig at få kontakt både via korrespondance og telefonisk, pointerer de alment praktiserende læger i spørgeskemaundersøgelsen.

Noget som formanden for PLO i Region Syddanmark, Birgitte Ries Møller, i artiklen fra i går bekræfter er et problem, som eskalerer – også siden rapportens tilblivelse. 

Trist læsning

I går var der møde i Region Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen, hvor medlemmerne fik en gennemgang af rapporten. I mødet deltog også medlem af regionsrådet for SF, Annette Blynel. Hun kalder rapporten for ’trist læsning’ – dette med direkte henvisning til forholdende omkring psykiatrien og specifikt i forhold til de afviste henvisninger:

”Det fremgår, at borgerne ikke hurtigt nok får den rette hjælp, og det er helt enkelt ikke godt nok, at vi har et samarbejde mellem almen praksis og sygehusene, hvor praksis oplever manglende tilgængelighed og ringe feedback, og at deres henvisninger bliver afvist uden begrundelse. Det underbygger, hvad vi desværre også hører fra både kommuner, borgere og pårørende; at psykiatrien ikke er tilgængelig,” siger hun. 

Nødvendigt at se sig selv i spejlet

Fra psykiatrien hører Annette Blynel, at henvisningerne ikke er ’gode og specifikke nok’ – og derfor mener hun også, at der skal et samarbejde mellem parterne til for at opkvalificere henvisningerne, så borgerne ikke oplever at løbe spidsrod:

”Hvis den praktiserende læge er frustreret, så bliver borgeren det også – og det inden borgeren nogensinde kommer i kontakt med psykiatrien. Det er nødvendigt, at både læger og psykiatrien ser sig selv i spejlet og spørger sig selv, hvad de hver især kan bidrage med for at gøre samarbejdet omkring borgeren bedre.”

Praksis har et medansvar

Annette Blynel foreslår en Task Force eller en hotline, som skal gøre psykiatrien mere tilgængelig for den alment praktiserende læge, og henviser til et pilotprojekt i regionen, hvor privat praktiserende psykiatere får et honorar for hurtigt (inden for 14 dage) at afklare borgeren – og til hvem de praktiserende læger kan henvende sig, hvis de har brug for hjælp til at afklare en borger:

”Det har vist sig effektivt, fordi det på den måde relativt hurtigt bliver slået fast, hvilken vej, der er en rigtige for den enkelte borger. Det er klart, at ikke alle borgere skal på psykiatriske afdelinger til behandling – almen praksis kan og skal også løfte noget af opgaven,” siger Annette Blynel.

Annette Blynel understreger, at hendes fokus er borgeren, og at det for hende ikke handler om at placere skyld og ansvar:

 ”Psykiatrien har en opgave foran sig; Det er åbenlyst nødvendigt, at der bliver øget tilgængelighed – men de alment praktiserende læger har også et medansvar. Vi skal gøre det bedre, men vi skal gøre det i fællesskab.”Relaterede artikler

Like eller del denne artikel