”Jeg er bange for, at vi også fremover vil se samme uskønne billede, som vi ser nu: Et billede, hvor regioner og kommuner slås om, hvor udgifterne skal placeres, og hvor der er store regionale forskelle på, hvem og hvor mange, der kan få tildelt en Flash glukosemåler," siger Troels Krarup Hansen.

Diabeteslæger: Ny glukosemåler bør tilbydes alle, som er motiverede for at bruge den

Hvilke patienter skal have adgang til den nye flash glukosemåler og hvem skal betale – kommunerne eller regionerne? 

I Dansk Endokrinologisk Selskab, hvor diabeteslægerne hører til, har en undergruppe arbejdet på en mere præcis lægefaglig indikation. Om det vil skabe større afklaring og på sigt måske endda føre til en mere klar udmelding fra Ankestyrelsen er uvist.Ankestyrelsens principafgørelse fra maj i år er fortsat uklar og derfor stadig til fortolkning: Er det kommunerne eller regionerne, der skal betale for, at nogle type 1-diabetes-patienter skal kunne skifte nål og strips ud med en ny og mere moderne sensor - flash glukosemåleren?

Resultatet af den uafklarede situation og uklare udmelding er, at der i dag er eklatant store forskelle mellem regionerne: Patienternes adgang til det moderne glukosemålingsværktøj er skæv og afhænger mest af alt af, hvor de bor i landet.  

En undergruppe under Dansk Endokrinologisk Selskab har på opfordring fra Sundhedsstyrelsen som et led i selskabets faste guideline-procedurer også arbejdet med at finpudse den lægefaglige indikation for den nye glukosemåler (FGM). Rapporten ligger klar, men resultaterne er endnu ikke offentliggjort, fortæller professor og overlæge ved Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, samt formand for Dansk Endokrinologisk Selskab, Troels Krarup Hansen. Forhåbningen er, at arbejdet med at klarlægge indikationen, fremover vil gøre det nemmere at udvælge de patienter, der skal have tildelt flash glukosemåleren – men optimismen er ikke stor:

”Rapporten beror udelukkende på lægefaglige vurderinger. Vi tager i Dansk Endokrinologisk Selskab på ingen måde stilling til pris og til hvilke kasser, pengene skal komme fra. Vores anbefaling er faktisk, at den nye teknologi bør tilbydes alle, som er motiverede for at anvende den nye måde at måle sin glukoseværdi på. Og netop derfor vil fremtidige afgørelser, som de også gør nu, formentlig fortsat bero på en vurdering af den enkelte patient.”

Troels Krarup Hansen mener altså ikke, at rapporten kommer til at rykke ved Ankestyrelsens afgørelse:

”Jeg er bange for, at vi også fremover vil se samme uskønne billede, som vi ser nu: Et billede, hvor regioner og kommuner slås om, hvor udgifterne skal placeres, og hvor der er store regionale forskelle på, hvem og hvor mange, der kan få tildelt en Flash glukosemåler.”

Tags: type 1-diabetes, Troels Krarup Hansen, glukosemåler

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk