Medicinrådets to formænd, Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen.

Overblik: Det besluttede Medicinrådet på sit møde onsdag

Medicinrådet holdt møde onsdag. Det blev til fem nye anbefalinger, en behandlingsvejledning og en protokol - og en godkendelse af den sundhedsøkonomiske model for den 10 millioner kroner dyre genterapi Zolgensma. Der lød også positive toner i forhold til omstridt behandling mod æggestokkræft.

Godkendelse af den sundhedsøkonomiske model for Zolgensma

Medicinrådet vedtog den kliniske merværdi for genterapien til 10 millioner kroner, Zolgensma, til den farlige muskelsvindsygdom Spinal muskelatrofi (SMA) og godkendte den sundhedsøkonomiske model for den videre vurdering.

Læs artikel om sagen her: 

Nej til middel mod øjensygdom

Medicinrådet anbefalede ikke midlet idebenon til patienter med den ret sjældne øjensygdom Lebers hereditære opticus-neuropati (LHON). Sygdommen rammer typisk unge, der mistet synet i løbet af få dage eller uger.

Læs artikel om sagen her: 

Ja til nyt lægemiddel anbefalet til uhelbredelig lungekræft

Medicinrådet anbefaler lægemidlet brigatinib som mulig førstelinjebehandling af patienter med uhelbredelig lungekræft af typen ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft. 

Læs artikel om sagen her: 

Nej til behandling mod ekstra lysfølsomhed

Medicinrådet anbefaler ikke lægemidlet afamelanotid til patienter med sygdommen erytropoietisk protoporfyri, fordi data ikke er gode nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om størrelsen af effekten af behandlingen. Sygdommen gør mennesker ekstremt intolerante overfor lys, så de får smerter, hævelse og rødme i huden, bare de er ved et vindue eller går udenfor en dør. 

Læs artikel om sagen her: 

Nej til  til behandling af hiv-1-infektion

Medicinrådet anbefaler ikke cabotegravir/rilpivirin som injektionsbehandling hver anden måned til behandling af hiv-1-infektion. Medicinrådet anbefaler ikke cabotegravir/rilpivirin fordi lægemidlet ikke er bedre end den behandling, man bruger i dag. Injektionsbehandlingen kan være en fordel for de patienter, som oplever udfordringer med den daglige tabletbehandling, men er også forbundet med lidt flere bivirkninger. Samtidig koster det mere. Derfor bliver sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet for høje.

Læs anbefalingen her

Nej til lægemiddel til behandling af stofskiftedefekt

Medicinrådet anbefaler ikke pegvaliase til patienter fra 16 år med fenylketonuri, som er en medfødt stofskiftedefekt. Medicinrådet anbefaler ikke pegvaliase, fordi data ikke er gode nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om lægemidlet. Pegvaliase ser ud til at være en bedre behandling end den behandling, man anvender i dag, men der er også væsentlige bivirkninger. Medicinrådet finder, at prisen er for høj set i forhold til usikkerheden om den dokumenterede effekt.

Behandlingen af fenylketonuri indbefatter i dag en meget restriktiv diæt med det formål at holde fenylalanin- koncentrationen i blodet og hjernen nede. Patienten får ofte sværere ved at følge diæten med alderen.

Medicinrådet har vurderet, at det ved livslang behandling vil koste ca. 10,3 mio. kr. mere at behandle én patient med pegvaliase end med restriktiv diæt.

Uden behandling fører fenylketonuri til irreversibel hjerneskade hos børn, som kan medføre underudviklet hjerne (mikrocefali), neurologiske symptomer, mental retardering og epilepsi. Børn er pga. deres umodne hjerne mere udsatte, men også voksne vil uden behandling udvikle neurologiske, psykiatriske og psykologiske symptomer. Fenylketonuri indgår i det neonatale screeningsprogram, og behandling kan derfor iværksættes hurtigt, inden hjerneskade opstår. Følges behandlingen, udvikler barnet sig normalt.

Læs anbefalingen her

Positive toner om omstridt behandling mod æggestokkræft

Medicinrådet drøftede også en ny vurderingsrapport fra fagudvalget for æggestokkræft.

Læs mere om den sag her:

Behandlingsvejledning

Medicinrådet besluttede behandlingsvejledning vedrørende biologiske og målrettede syntetiske lægemidler til behandling af Crohns sygdom.

Læs mere her

Protokol

Medicinrådet har også godkendt protokollen for behandlingsvejledningen til arveligt angioødem.

Læs mere her

 

Like eller del denne artikel