Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Strid om anvendelsen af lavdosis CT-scanning nærmer sig - måske - sin slutning

En langvarig strid om anvendelsen af såkaldt lavdosis CT-scanning, som i foråret 2020 bl.a. førte til fyringen af ledende overlæge i Silkeborg, Ulrich Fredberg, kan måske snart blive afgjort. Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, har netop givet tilsagn om at undersøge mulighederne for en såkaldt medicinsk teknologivurdering af metoden.

En MTV er et analyseværktøj, som Sundhedsstyrelsen blandt andre bruger til at vurdere det faglige argument for et bestemt tiltag. Og det mangler altså på området.

I et svarbrev til regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (Soc.), giver Søren Brostrøm tilsagn om at ville medvirke til at afdække mulighederne for at lave en medicinsk teknologivurdering (MTV), som skal handle om de forskellige billeddiagnostiske undersøgelser til udredning af symptomer fra lungerne.

Det er regionsrådet i Region Midtjylland, som 27. januar besluttede at bede Sundhedsstyrelsen om lave en MTV, som kan belyse fordele og ulemper ved de forskellige billeddiagnostiske undersøgelser til udredning af symptomer fra lungerne. De midtjyske regionspolitikerne håbede dermed på, at en MTV, én gang for alle, ville kunne afklare, om lavdosis CT kan redde liv, hvis metoden bliver en del af kræftdiagnostikken i Danmark. 

Det skulle dog gå helt hen til 17. marts, før Anders Kühnau fik sendt et brev til Sundhedsstyrelsen om sagen, og styrelsen har nu svaret.

"Der er ikke fastlagt en faglig standard for billeddiagnostisk udredning af lunger, når denne foretages med et bredere differential-diagnostisk sigte (hvor den praktiserende læge på forhånd ikke har en klar ide om diagnosen, red.)," skriver Brostrøm i brevet og fortsætter: "Der er forskellige traditioner på tværs af landet for, om der tilbydes røntgenundersøgelse af lunger eller CT-skanning. Der mangler robust dokumentation for, hvilken billeddiagnostik der bør anvendes i disse situationer, og der er derfor behov for at sikre udvikling og faglig afklaring på området. I det omfang, at der systematisk indføres et nyt tilbud, som f.eks. lavdosis-CT, bør balancen mellem gavnlige og skadelige virkninger dokumenteres, eller systematiske tilbud bør gives i protokolleret regi med klart definerede kriterier, effektmål, dataanalyse, publikation m.v. En sådan dokumentation kan f.eks. produceres gennem udarbejdelse af en medicinsk teknologivurdering (MTV) eller anden form for systematisk udarbejdelse af evidensbaserede anbefalinger."

Sundhedsstyrelsen svarer i brevet til Region Midtjylland, at den "ved egenfinansiering" i år vil lave det forberedende, faglige arbejde, der skal til for at kunne starte det egentlige arbejde med en MTV. Styrelsen skal simpelthen vurdere, om der er tilstrækkeligt dokumentations- og vidensgrundlag til, at det vil være muligt at udarbejde en fuld MTV - og vil gøre det uden regning. Men selve MTV´en bliver primært for Region Midtjyllands regning, fremgår det.

Brostrøm skriver til Kühnau:

"Du skriver i dit brev, at regionsrådet i Region Midtjylland den 27. januar 2021 vedtog, at Region Midtjylland af hensyn til patienternes bedste tilbyder at medfinansiere en MTV med op til 1 mio. kr. Vi takker for jeres tilbud om medfinansiering, hvilket vil muliggøre, at vi i forlængelse af det faglige forarbejde udarbejder en fuld MTV, hvilket vi forventer kan ske primo 2022."

Næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, Bolette Friderichsen, har tidligere efterlyst en MTV på et møde med Sundhedsstyrelsen og en række andre parter, fortalte hun sidste år til Sundhedspolitisk Tidsskrift. Men Sundhedsstyrelsen afslog at stå for en MTV på grund af omkostningerne, der på mødet efter sigende blev anslået til at koste omkring en million kroner. 

”Det overraskede mig, at en million kroner kunne spænde ben for sådan en undersøgelse, må jeg sige. Det er småpenge i lyset af de liv og de mange millioner, det koster sundhedsvæsenet at opdage lungekræft så sent, som vi gør lige nu. Meget tyder på, at lavdosis CT-scanning som et supplerende udredningsværktøj vil kunne gøre en forskel,” sagde Bolette Friderichsen i november.

 

 

 

 

 

 

 

Tags: Fredberg-sagen

Del artikler