Sundhedspolitisk Tidsskrift

Forsker: Mere forskning skal vise, om små patientgrupper kan have gavn af medicinsk cannabis

Smerteforsker Lars Arendt-Nielsen fastholder, at verdens førende smerteforskere ikke har kunnet finde evidens for en smertelindrende effekt af medicinsk cannabis i kliniske studier af høj kvalitet, men mener, at der er behov for mere forskning for at afdække en eventuel effekt i mindre patientgrupper. 

Professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet og tidligere præsident for den internationale organisation for smerteforskere og -læger IASP, Lars Arendt-Nielsen, stod i spidsen for det store udredningsarbejde, der gennem de seneste to et halvt år har kastet en række publicerede videnskabelige studier af sig, og som i sidste uge blev afsluttet med en række opsummerende artikler og en metaanalyse i IASP’s eget tidsskrift PAIN. 

Metaanalysen, som omfatter studier med data fra i alt mere end 7.000 patienter, konkluderer, at der ikke er dokumentation for, at medicinsk cannabis med THC har effekt som smertebehandling - en konklusion, der i nogle danske medier er blevet udlagt som dokumentation for, at medicinsk cannabis ikke har effekt. 

Den udlægning og koblingen af studiet til debatten om den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis har mødt kritik fra både i patientforeninger og i Klinisk Cannabis Forum, som er sammenslutningen af danske læger, der behandler med medicinsk cannabis. En kritik, som Lars Arendt-Nielsen nu svarer på i en mail til Sundhedspolitisk Tidsskrift:

“Som præsident for Verdensorganisationen af Smerteforskere og -læger (IASP) iværksatte jeg det til dato største udredningsarbejde omkring cannabis og smerter. 20 udvalgte internationale forskere gennemgik al litteratur på området og publicerede 13 artikler i relation hertil. I vores gennemgang af alle kliniske studier af høj kvalitet, fandt vi ikke tilstrækkelig bevis for, at THC baseret cannabis virker på smerter, og som retfærdiggør, at IASP anbefaler brugen af THC-baserede cannabisprodukter til smertelindring. Selv når vi gennemgår kliniske studier af lav kvalitet, som forbedrer chancerne for at finde en effekt, fandt vi ingen eller kun en meget lille effekt. Da det stadig er muligt, at cannabisprodukter kan have en effekt på små grupper af smertepatienter, anbefaler vi netop mere forskning på området, som vil give os mulighed for at forstå hvilke patienter, som kunne have en effekt, og samtidig afdække de mulige individuelle risikofaktorer for at påføre patienterne skade,” skriver Lars Arendt-Nielsen. 

Han slutter af med at understrege, at han finder det uetisk at give udsatte kroniske smertepatienter håb om, at cannabis er “et vidundermiddel til behandling af smerter”.

 

Relaterede artikler

Like eller del denne artikel