Lægeforeningen: Styrelsen for Patientsikkerhed skal blive bedre

Forebyggelsen fylder for lidt hos Styrelsen for Patientsikkerhed, mener Lægeforeningen, som vil bringe spørgsmålet op i dag, når Lægeforeningen mødes med sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby.

Foreningen har også har en række forslag med. Konkret foreslår Lægeforeningen, at styrelsen bliver langt mere aktiv i at analysere og formide sin viden om fejl fra tillsynssager og fra de utilsigtede hændelser (UTH), som læger og andre sundhedspersoner indrapporter til styrelsen. Det er også afgørende, at styrelsen øger sit samarbejde med regionerne om at sikre, at viden rent faktisk kommer ud til sundhedspersonerne, så de kan drage læring af den.

”Fejl sker desværre, også i sundhedsvæsenet, og nogle gange med ulykkelige følger. Vi skylder patienterne og de pårørende at bruge erfaringer fra disse sager til at forebygge, at der sker fejl igen. Men i det vigtige arbejde fylder Styrelsen for Patientsikkerhed alt for lidt”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, på læger.dk.

”Andre indsatser er prioriteret langt højere. Fokus er at slå ned på straf af enkeltpersoner, mens styrelsens oplagte rolle som ambassadør for patientsikkerheden er forsømt”, siger han.

På dagsordenen ved mødet med Ellen Trane Nørby står også #detkuhaværetmig, Svendborgsagen og klarere regler for journalføring..

Tags: Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, Styrelsen for Patientsikkerhed

Like eller del denne artikel