Sundhedsstyrelsen: Diagnose for svær overvægt ikke afgørende for behandling

Fedmelæge Jens-Christian Holm leverer i sin nye bog ’Det bedste for barnet’ en voldsom kritik mod bl.a. Sundhedsstyrelsen for ikke for længst at have kategoriseret svær overvægt som en kronisk sygdom.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

"Når de endnu ikke har anerkendt og deklareret svær overvægt som en kronisk sygdom, så behandlingen falder under lægeløftet, er det intet mindre end et gigantisk svigt, for nok hersker der en udtalt angst for, at det vil medføre en øget grad af stigmatisering og diskrimination. Men imidlertid bør man gøre sig klart, at fravælger man overvægt som en kronisk sygdom, så er den direkte konsekvens, at man ignorerer alvorligheden ved den svære overvægt og dens helbredsrelaterede konsekvenser. Ligesom vi risikerer at hænge fast i tankegangen om, at overvægt blot er en form for personligt livsvalg, svag rygrad eller en karakterbrist fremfor for en kompleks kronisk sygdom som vi har en forpligtigelse til at behandle som sådan," siger han.

I Sundhedsstyrelsen mener chefkonsulent i ernæring og overvægt, Tatjana Hejgaard, ikke, at en diagnose er afgørende.

"Vi mener ikke, at det er diagnosen i sig selv, der skal være afgørende for, om man får den rette behandling eller ej. Det afgørende er en individuel vurdering af det sundhedsmæssige udbytte for den enkelte patient, og den vurdering bør altid ligge til grund for en eventuel indsats overfor svær overvægt - diagnose eller ej," siger hun og fastslår, at Sundhedsstyrelsen er optaget af overvægtsområdet, både når det handler om forebyggelse og om behandling.

"Vi er enige i, at vi med fordel kunne have et langt større fokus dels på at forebygge overvægt, dels på bedre behandlingstilbud til dem, der allerede er overvægtige og svært overvægtige. Vi arbejder i øjeblikket både på at revidere forebyggelsespakken om overvægt og på at lave faglige anbefalinger for tilbud om livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt. Forebyggelsespakken forventes at være færdig i foråret 2018 og anbefalingerne i løbet af 2018. Vi håber, at anbefalingerne vil bidrage til at sikre ensartede tilbud af høj kvalitet på tværs af landet. Det er der brug for," siger hun.

Hun oplyser, at Sundhedsstyrelsen følger Jens-Christian Holms indsats og har gjort det gennem mange år.

"Vi inddrager naturligvis hans og Holbækenhedens resultater og erfaringer i vores arbejde på området," siger hun.

Tags: Sundhedsstyrelsen, overvægt, Jens-Christian Holm, Tatjana Hejgaard

Like eller del denne artikel