Ny vaccinestrategi - nu vaccineres efter alder

Sundhedsstyrelsen dropper vaccination mod covid-19 efter sygdomsgrad og kører kun efter alder, som Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har foreslået. Samtidig rykkes vaccinationskalenderen tre uger frem, så alle er vaccineret to gange i midten af juli.

Det viser en opdateret vaccinationskalender, hvor du kan se, hvornår du skal vaccineres.

Tre målgrupper i Sundhedsstyrelsens prioriterede liste efter, hvem der skal vaccineres først, er blevet lagt sammen. Det er gruppe 10, 11 og 12. Gruppe 10 er personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19, og gruppe 11 er personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.

Derudover åbner vaccination efter alder op for, at man kan bruge cpr-nummeret til at indkalde borgerne efter og løbende sende invitationerne ud via e-boks. 

Sundhedsvæsnet er aktuelt i gang med at vaccinere de første syv ud af de 12 grupper i vaccinekalenderen. Her har vaccinationen af gruppe fem voldt store problemer, og blandt de praktiserende læger har der været stor forvirring om, hvilke patienter, der overhovedet tilhører denne gruppe. Gruppen rummer de patienter, der vurderes til at have ‘særlig’ øget risiko for et alvorligt covid-19-forløb - men det har udløst diskussion om, hvad der ligger i ordet ‘særlig’. De praktiserende læger har frygtet samme problematik ved gruppe 10 og har derfor sammen med Danske Regioner foreslået, at man skrotter gruppe 10, 11 og 12 og distribuerer vaccinerne baseret på borgernes alder. Dermed slipper de praktiserende læger for at skulle identificere patienterne i gruppe 10.

Det er nu sket.

”Vi er nu så langt med udrulningen af vaccinerne, at langt de fleste af de allerældste og de mest sårbare borgere enten er færdigvaccineret eller godt på vej til at blive det. Samtidig vil vi meget snart se, at vaccinerne begynder at komme til landet i langt større mængder, end vi har set hidtil. I den situation giver det god mening at justere målgrupperne, så vi kan få rullet de mange vacciner ud så hurtigt og så effektivt, som overhovedet muligt og sikre os, at de rigtige personer får dem først,” siger overlæge og enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg.

Patientforeninger har fremført kritik og frustration over, at gruppe 10´s sårbare og udsatte medlemmer ikke får fortrinsret til en vaccine før alle andre under 65 år. På sin hjemmeside pointerer Danske Patienter, at "patienter og pårørende kommer til at betale en høj pris, hvis rækkefølgen for vaccine bliver ændret."

“Det har været et hårdt år for mange patienter og deres pårørende, så udsigten til bare én måned ekstra i isolation skaber stor frustration. Vi hører fra patientforeningernes rådgivning, at folk begynder at være selvmordstruede, fordi de ikke kan klare det mere, så denne udmelding ser vi på med stor alvor,” har patientforeningens formand Klaus Lunding sagt.

Også Gigtforeningen og Hjerteforeningen har udtrykt stærk bekymring over udsigten til ændringen.

Patientforeningerne er denne eftermiddag inviteret til møde i Sundhedsstyrelsen, hvor de vil få nærmere information om den nye plan og få mulighed for at drøfte den nye plan med styrelsen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at hovedparten af personerne i målgruppe 5, som er i særligt øget risiko for at blive alvorligt syge med covid-19, på nuværende tidspunkt er enten visiteret, inviteret eller blevet vaccineret. Læger vil dog i en kortere periode fremover fortsat kunne henvise ganske få personer, som de vurderer er omfattet af målgruppe 5. Det kan for eksempel være patienter med nylig diagnose af alvorlig sygdom, eller patienter, hvis eksisterende sygdom er betydeligt forværret.

Desuden bliver der skærpede kriterier for, hvem der er omfattet af gruppen, og hvordan de skal vurderes. Gruppe 5 er således fremover kun åben for personer under 65 år, da alle over 65 år alligevel inviteres til vaccination i løbet af den kommende måneds tid. Derudover skal patientens prognose vurderes at blive betydeligt forværret, hvis ikke vedkommende vaccineres nu fremfor om 1-3 måneder, hvor personen ellers vil blive tilbudt vaccination alene på baggrund af alder.

Rykkes tre uger frem

Samtidig med denne ændring i vaccinestrategien ventes alle danskere at være tilbudt fuld vaccination mod corona inden udgangen af juli. Datoen er dermed rykket tre uger frem.

I kalenderen fra 11. marts stod alle borgere til at være tilbudt to stik mod coronavirus i uge 32 i august - eller et stik, hvis der er tale om vaccinen fra Johnson & Johnson.

Det var for at illustrere et ”worst-case scenarie”, hvis man ikke kan vaccinere med AstraZeneca-vaccinen mere. Vaccinen er ved at blive undersøgt for, om den i meget sjældne tilfælde forårsage forstyrrelser i kroppens blodstørkningsprces og give blodpropper eller blødninger.  

 

 

Den gamle rækkefølge

Sundhedsstyrelsen har inddelt befolkningen i 12 målgrupper. Befolkningen vil overordnet blive tilbudt vaccination i følgende rækkefølge:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 3. Personer med alder ≥ 85 år.
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19.
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
 7. Personer på 80-84 år.
 8. Personer på 75-79 år.
 9. Personer på 65-74 år.
 10. Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19.
 11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder.
  Kilde: Sundhedsstyrelse

 

Den nye rækkefølge

1. Personer som bor i plejebolig mv.
2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
3. Personer med alder ≥ 85 år.
4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19.
6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
7. Personer på 80-84 år.
8. Personer på 75-79 år.
9. Personer på 65-74 år.
10 a Borgere: 60-64 år
10 b Borgere: 55-59 år
10 c Borgere: 50-54 år
10 d1 Borgere: 16-19 år & 45-49 år
10 d2 Borgere: 20-24 år & 40-44 år
10 d3 Borgere: 25-29 år & 35-39 år
10 d4 Borgere: 30-34 år

 

 

Kommentarer på Twitter

 

Like eller del denne artikel