"Det er afgørende, at vi bruger tiden på at journalføre lige netop de relevante oplysninger og ikke alt muligt andet.," siger formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

Svendborg-sagen: Læger efterlyser præcise regler for journalføring

I kølvandet på Svendborg-sagen er der opstået usikkerhed om, hvad der skal journalføres. Lægeforeningen opfordrer sundhedsminister Ellen Trane Nørby til at forbedre de regler, der regulerer lægers, sygeplejerskers og andres journalføring.

”Der er opstået en stor usikkerhed om, hvad der skal journalføres, og der er steder, hvor kravet til dokumentation er steget voldsomt. Det er uheldigt. Læger, sygeplejersker og andre skal journalføre af hensyn til patientsikkerheden -  ikke for at for at være garderet i en tilsyns- eller klagesag”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, til Lægeforeningens hjemmeside.

Andreas Rudkjøbing peger på behovet for mere enkle og præcise regler.

”Patientjournaler er vigtige, og vi skal fortsat dokumentere. Men det er afgørende, at vi bruger tiden på at journalføre lige netop de relevante oplysninger og ikke alt muligt andet. Forhåbentlig vil nye regler betyde mindre administration og mere tid til patienterne”, siger lægernes formand, som vil tage forslaget op med sundhedsministeren på et møde torsdag.

Kravet om nye journalføringsregler kommer i kølvandet på den såkaldte Svendborg-sag, som er anket til Højesteret, og på den kampagne, som under hashtagget #detkuhaværetmig har sat fokus på de rammer, som læger og andre sundhedsprofessionelle arbejder under både på sygehus og i praksissektoren.

 

Tags: Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, Svendborgsag, journalføring

Like eller del denne artikel