Lægesekretærer tilbage til registreringsarbejde i hovedstaden

Region Hovedstaden afsætter nu 22 mio. kr. til at få lægesekretærerne tilbage til noget af det registreringsarbejde i Sundhedsplatformen, som tager tid fra lægerne. Politikerne har desuden afsat 20 mio. kr. til at øge kapaciteten på udvalgte "garantiafdelinger", så patienterne får mindre ventetid til udredning og behandling.

Det skriver Region Hovedstaden på sin hjemmeside.

Den seneste vurdering fra Region Hovedstadens administration viser, at Sundhedsplatformen har bevirket en væsentlig nedgang i aktiviteten på flere af regionens hospitaler. Antallet af behandlinger på regionens hospitaler er faldet med ca. 7 pct. fra 2015 til 2017. Nedgangen i aktiviteten betyder, at regionen efter alt at dømme ikke kan leve op til det statslige krav i 2017 om at producere 2 procent flere behandlinger. Dermed er regionen tvunget til at tilbagebetale sin andel af den statslige meraktivitetspulje på ca. 430 mio. kr. Derudover kommer regionen formentlig også til at mangle op mod 300 mio. kr. i indtægter, fordi hospitalerne også behandler færre patienter fra andre regioner.

Den udvikling får nu politikerne i regionens budgetforligskreds 2018, der består af samtlige partier, til at prioritere 42 mio. kr., så hospitalerne kan få vendt kurven og behandle flere patienter.

”Som politikere er vi selvfølgelig ikke tilfredse med, at syge og tilskadekomne borgere skal bekymre sig, om hvor vidt de kan få hurtig udredning og behandling. Heldigvis har vi en robust økonomi i Region Hovedstaden, der betyder, at vi kan investere 42 mio. kr. til dels at beholde eller genansætte lægesekretærer, så vi kan hjælpe lægerne med at komme væk fra skærmen og få mere tid til at undersøge og behandle patienter”, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) til hjemmesiden.

HUn fortsætter: ”Vi skal kunne overholde de udrednings- og behandlingsrettigheder, som Folketinget har besluttet. Presset på hospitalerne efter de har taget Sundhedsplatformen i brug viser desværre, at vi på nogle området ikke gør det godt nok. Derfor afsætter vi 20 mio. kr. til udvalgte garantiafdelinger, så de kan sætte ekstra personale ind for at nedbringe ventetider til fx behandling af nyresten, nervesygdomme eller knæoperationer".

Hun understreger, at der stadig kan være behandlinger, som er udført, men som endnu ikke er registreret korrekt i Landspatientregistret – og som dermed ikke indgår i opgørelserne over aktiviteten.

”Det står klart, at hospitalerne på grund af Sundhedsplatformen stadig er pressede mange steder, og derfor er det vigtigt for mig at understrege, at dette her ikke betyder en ny sparerunde. Vi har været forberedt på udfordringerne, og har sat penge af i budgettet til at imødekomme dem,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Tags: Region Hovedstaden, sundhedsplatformen, Sophie Hæstorp Andersen

Like eller del denne artikel