"Jeg må hele tiden sætte mig ind i nye resultater, men skal jo hverken være nyre- eller hjertelæge. Til gengæld skal jeg være rigtig god til at samarbejde tværfagligt med de specialer, der er verdensmestre i netop dette," siger Tina Vilsbøll.

Professor deler af erfaringer: God tværfaglighed er, når 2 + 2 = 5

Nye og kommende biologiske præparater til behandling af type 2-inflammationer som f.eks. kronisk bihulebetændelse, atopisk, eksem, astma og colitis, hvor virkningen går på tværs af sygdomme, inviterer til styrket tværfaglighed mellem flere specialer.

Diabetologerne har stor erfaring med, hvordan mere viden om sygdomme, flere behandlingsmuligheder etc. løbende omsættes til etablering af nye samarbejdsrelationer.

"Hver gang et nyt studie viser, at der er evidens for en sammenhæng mellem det, jeg ved en masse om, og andre specialer, får jeg nye samarbejdspartnere," siger professor ved Københavns Universitet og overlæge på Steno Diabets Center Copenhagen, Tina Vilsbøll.

Hun er - om nogen - eksponent for viden om samarbejde på tværs af faggrænser til patientens bedste. Og netop diabetesbehandlingen har taget mange af de skridt mod tværfaglighed, som behandlingen af type 2-inflammation først nu står overfor. Her er relevante erfaringer at hente.

"Det var især i starten en udfordring, da vi for en halv snes år siden fandt ud af, at diabetes ikke bare handler om højt eller lavt blodsukker, men også i den grad om kardiovaskulær sygdom. Undervejs har udviklingen bragt tættere samarbejde med f.eks. kardiologerne, øjenlægerne og ortopædkirurgerne, og med mere viden kommer hele tiden nye specialer til, f.eks, nyre- og leverspecialister. I dag har samarbejdet fundet en form, hvor alle er mere åbne for samarbejde, og vi får det bedste ud af hinanden, løfter i flok og gør hinanden bedre. Det er både givende og sjovt, når to plus to giver fem.

Tværfaglighed og subspecialisering

Gennem årene er specialister blevet mere subspecialiserede. De ved en masse om mere afgrænsede områder, og det stiller ifølge Tina Vilsbøll særlige krav i det tværfaglige krydsfelt.

"Jeg er endokrinolog med subspeciale indenfor diabetologi, mere præcist ved jeg en masse om type-2 diabetes og er særdeles god til mit speciale til gavn for patienterne," siger hun.

"Men jeg oplever også, at der hele tiden kommer nye lægemidler, som udover diabetes også virker på en masse andet. Det gælder f.eks. nye glukosesreducerende lægemidler, som hjertelægerne er helt vilde med, og pludselig kommer der ny viden, som gør diabtespatientens nyrer og lever centrale i den samlede behandling. Jeg må hele tiden sætte mig ind i nye resultater, men skal jo hverken være nyre- eller hjertelæge. Til gengæld skal jeg være rigtig god til at samarbejde tværfagligt med de specialer, der er verdensmestre i netop dette."

Patienten i centrum

I erkendelse af, at diabetes følges med mange andre kroniske sygdomme, har internationale guidelines for diabetes netop patienten i centrum og anbefaler, at specialerne trækkes ind, når der er brug for dem.

"De kompetencer, der traditionelt knytter sig til et fagspeciale, kan også forandre sig, når der kommer nye, evidensbaserede behandlingsregimer," siger Tina Vilsbøll.

"Ligesom hjertekirurgerne med den medicinske udvikling har måttet skifte fokus fra omfattende operative indgreb til mere ambulant behandling, vil øre-næse-halskirurgerne måske også opleve, at nye effektive biologiske lægemidler kan betyde færre operative indgreb. Men det centrale omdrejningspunkt for al forandring er evidens til gavn for patienterne., og den kan man ikke komme uden om."

Respekt og faglighed

De fleste sygehusspecialer arbejder allerede tværfagligt hver dag. Men tværfaglighed er ifølge Tina Vilsbøll en on-going opgave.

"Det er da udfordrende, når man nu er smaddergod til netop det, man laver, fordi man jo dykker længere og længere ned i en lille del af sit speciale," siger hun.

"Det kan også være vanskeligt, hvis man har beskæftiget sig med noget specifikt gennem mange år. Sådan: 'Hvorfor nu det?' Men når ny viden tilsiger, at kursen skal lægges om, er der ingen vej uden om. Det er netop det smukke ved patientnær science, at solide forskningsresultater viser os vejen, og alle læger bør til enhver tid være drevet af evidens i deres kliniske virke."

Øvelse gør mester

Men samarbejde kan ifølge Tina Vilsbøll læres, og hvis man husker ydmyghed over for andres kompetencer, er tværfaglighed efter hendes erfaring meget givende.

"Vi har gjort det længe, er meget opmærksomme på det og bliver hele tiden bedre til det tværfaglige samarbejde," siger hun.

"I tværfaglighed er det vigtigt at have i respekt for hinandens kompetencer. Samarbejde er noget, man skal lære, men når man formår gensidigt at motivere hinanden, bliver fordelene tydelige. Når jeg tidligere holdt oplæg på konferencer, var de andre oplægsholdere og tilhørerne også diabetologer. I dag samarbejder jeg med mange andre specialer, lærer hele tiden noget nyt og oplever, at andre specialer er tiltagende åbne for også at lære af mig og mine diabeteskollegaer."

Fælles arenaer

Mange kroniske sygdomme har tråde til flere specialer, og man får stadig mere viden om sammenhæng mellem f.eks. diabetes og andre sygdomme som hjerte-karsygdomme, nyresygdomme etc., og en diabetespatient kan have behov for at blive behandlet både af øjenlæge, en hjertelæge, en nyrelæge eller andre fagpersoner.

"Jeg er varm fortaler for at, vi i forhold til sygdomme med et vist volumen, samler patienterne samme sted, hvor specialerne kommer til patienterne," siger Tina Vilsbøll.

"Min drøm er, at lægerne mødes i krydsfeltet omkring den enkelte patient, og at alle relevante specialer er indenfor rækkevidde i fælles ambulatorier, så patienterne kan se relevante specialister inden for den samme aftale. Målet er jo sammen at lave behandling i verdensklasse. I den agenda har vi også behov for at styrke samarbejdet med primærsektoren, som i dag f.eks. ikke er tilknyttet Sundhedsplatformen. Patienterne skal have den allerbedste specialiserede behandling, men ikke miste kontakten til familielægen, som skal være tæt på patienten, gennemgående og være en vigtig tovholder."

 

 

 

Øvrige artikler om tværfaglighed:

 

 

 

 

Tags: tværfaglighed, organisation, specialisering

Like eller del denne artikel