"Drømmescenariet er, at vi kan samle f.eks. lungespecialister, dermatologer, allergologer, børnelæger, øre-næse-halslæger og andre, som kan håndtere patienterne i fælles ambulatorier rundt om i landet,” siger Simon Francis Thomsen.

Hudlæges opfordring til lungelæger: Vi har brug for mere tværfaglighed

Mange steder i Danmark ser lægerne langt efter det igangværende forsøg med tværfaglighed i behandlingen på Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme. Ikke mindst lægerne på det autoimmune område.

En af dem er Simon Francis Thomsen, professor og ledende overlæge på Dermato-Venerologisk afdeling på Bispebjerg Hospital.

”I takt med at sygdomsmekanismerne er blevet afdækket, og der er kommet lægemidler som virker på tværs af indikationerne, ser vi stadig mere samarbejde mellem specialerne, Men det kan blive endnu bedre. Drømmescenariet er, at vi kan samle f.eks. lungespecialister, dermatologer, allergologer, børnelæger, øre-næse-halslæger og andre, som kan håndtere patienterne i fælles ambulatorier rundt om i landet,” siger han.

Og han tror det kommer. Blandt andet fordi det er en udvikling, der på områderne psoriasis og gigt er fulgt naturligt med fremkomsten af de nye biologiske lægemidler, som gør lægerne i stand til at behandle på tværs. Således er der etableret fælles ambulatorier flere steder i landet. At interessen for det samme er til stede på det autoimmune område ved han fra en tværfaglig gruppe han er med i, og som har deltagelse af både dermatologer, lungespecialister, øre-næse-halslæger, øjenlæger m.fl.

”Her er vi meget enige om, at det er vejen frem. For vi ser det på stadig flere sygdomsområder, at det giver mening at sidde sammen. Både fordi patienterne har brug for at blive behandlet på tværs, og fordi vi som læger har stadig mere brug for at lære af hinanden,” siger han. 

På samme måde mener han, at der er behov for, at læger helt generelt spørger mere ind til multisygdom. For ingen læge kan sige sig fri for kun at se på de af patientens symptomer, som ligger inden for hans/hendes eget speciale. Og patienterne tænker heller ikke altid over, at det vil give god mening at fortælle hudlægen også om deres luftvejsproblemer, påpeger han.

”Det er også et emne for diskussionerne i vores tværfaglige forum, at vi skal blive bedre til at spørge patienterne om deres symptomer hele vejen rundt, fysisk og psykisk,” siger han og fortæller, at man i regi af det tværfaglige forum af samme grund har udarbejdet et konsensuspapir om øjensymptomer, og er på vej også med et tilsvarende for lungesymptomer samt til dermatologer og øre-næse-halslæger. Alle faggrupper, som er relevante ift. en fælles håndtering af visse patienter.

 

Relateret artikel

 

Like eller del denne artikel