"Med en plejehjemsportal kan de og deres pårørende på en let og tilgængelig måde få viden om det enkelte plejehjem, så det bliver lettere at finde et plejehjem, der passer til den enkelte ældre”, siger Thyra Frank.

Ældreområdet får videncenter og plejehjemmene nyt tilsyn

Der skal etableres en plejehjemsportal, hvor ældre og deres pårørende med få klik kan få et overblik over de enkelte plejehjem i Danmark. Sådan lyder et af de initiativer, som ældreminister, Thyra Frank (LA), fremhæver fra den første selvstændige satspuljeaftale på ældreområdet.

Det er VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, der står bag aftalen.

”Det er de ældres sidste hjem, og for mange er det en stor omvæltning at flytte. Med en plejehjemsportal kan de og deres pårørende på en let og tilgængelig måde få viden om det enkelte plejehjem, så det bliver lettere at finde et plejehjem, der passer til den enkelte ældre”, siger Thyra Frank, der har forhandlet ældreområdets første selvstændige satspuljeaftale på plads.

Satspuljepartierne har fordelt 326,6 mio. kr. på 12 konkrete initiativer, der især skal løfte den værdige pleje, de ældres livskvalitet og oplevelsen af hjemlighed i plejeboliger. Der er afsat 12,5 mio. til plejehjemsportalen, som ifølge ministeren vil gøre en stor forskel.

”Plejehjem er forskellige, og det er ældre også. Vi skal gøre det synligt, hvad det er plejehjemmene byder på. Hvad det er for nogle værdier, de er båret af. Vi skal ikke skærme af – vi skal have åbenhed og gennemsigtighed. Vi skal være stolte af de plejehjem, vi har, og give de ældre og deres pårørende mulighed for at vælge det, der er rigtigt for dem”, siger ældreminister Thyra Frank til ministeriets hjemmeside.

For nogen ældre betyder det meget, om der er dyr. Andre vil gerne have impulsive ture i sommerhus og musik i dagligdagen, andre igen hyppige besøg af præsten.

”Hvert eneste plejehjem skal ud og sige: Hvad er det, vi gerne vil kendes på? Hvad er det, der er vigtigt for os, og hvad er det, vi synes vi gør?”, siger Thyra Frank, der også ser frem til en anden nyopfindelse fra satspuljekredsen:

”Jeg synes, det er en rigtig god idé at oprette et videnscenter og et tilhørende rejsehold, der kan tage ud og hjælpe kommunerne med, hvordan de i praksis kan yde værdig omsorg og pleje.”

Videnscentret skal bidrage til værdig ældrepleje med rådgivning, kompetenceudvikling og udbredelse af de bedste metoder. Der er afsat 60,2 mio. kr. til centeret.

For at sikre tilstrækkelig værdig pleje og omsorg på landets plejehjem og i hjemmeplejen er partierne også enige om etablere et nyt uafhængigt tilsyn på ældreområdet. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der i en forsøgsperiode skal føre et risikobaseret tilsyn med fokus på pleje og omsorg. 60 mio. kr. afsættes. 

Aftalen på ældreområdet er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

 

Fakta om satspuljeaftalen 2018-2021

Med satspuljeaftalen fordeler satspuljepartierne i alt 326,6 mio. kr. til følgende initiativer på ældreområdet:

• Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje: 60,2 mio. kr. (2018-2021)
• Plejehjemsportal: 12,5 mio. kr. (2018-2021)
• Styrket tilsyn på ældreområdet: 60 mio. kr. (2018-2021)
• Pulje til mere hjemlighed på plejehjem: 19,7 mio. kr. (2021)
• Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre: 34 mio. kr. (2018-2020)
• Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse: 28,8 mio. kr. (2018-2021)
• National udbredelse af indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende: 15,8 mio. kr. (2018-2021)
• Informationskampagne om inkontinens: 1 mio. kr. (2018)
• Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab: 13,5 mio. kr. (2018-2021)
• Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose: 44,7 mio. kr. (2018-2021)
• Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse: 1,9 mio. kr. (2018)
• Finansiering af politisk aftale om forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen: 31,6 mio. kr. (2018-2021)
• Administrationsudgifter: 2,9 mio. kr. (2018-2021)

 

Tags: satspulje, ældrepleje

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Propatienter

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk