Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Hver tredje diabetespatient har også hjerte-kar-sygdom

EASD: En tredjedel af patienter med type 2-diabetes lider samtidig af hjerte-kar-sygdom. I 90 procent af tilfældene er der tale om åreforkalkning.

Det viser resultaterne fra Novo Nordisk-studiet CAPTURE, som har kortlagt forekomsten af hjertekarsygdom hos knap 10.000 diabetespatienter. og som netop er præsenteret på den virtuelle kongres for diabeteslæger, EASD.

CAPTURE skullet estimere den aktuelle (2019) forekomst af hjerte-kar-sygdom i 9.823 patienter med type 2-diabetes på tværs af 13 lande i fem kontinenter. Data var indsamlet i perioden fra december 2018 til september 2019. Patienterne i studiet var voksne (≥18 år) og gik til kontrol i enten almen praksis eller på et hospital. De havde en median alder på 64,0 år og havde i gennemsnit været syge med type 2-diabetes i 10,7 år.  

Resultaterne er relevante, da tilkomsten af lægemidlerne SGLT-2-hæmmere og GLP-1-receptor agonister (GLP-1-RA) har ændret de tidligere behandlingsstrategier. Foruden at regulere blodsukkeret har præparaterne også hjertebeskyttende effekt. Et præparats evne til at reducere forekomsten af hjerte-kar-sygdom er således blevet en vigtig faktor i vurderingen af de nye præparater og en kampplads for firmaerne på diabetesmarkedet.

Hjerte-kar-sygdom er en nøglefaktor

Resultaterne fra CAPTURE viser, at forekomsten af hjerte-kar-sygdom blandt de inkluderede patienter var 34,8 procent. Heraf havde 85,8 procent åreforkalkning, hvilket potentielt kan lede til hjerteanfald og slagtilfælde. Data viser også, at forekomsten af koronar hjertesygdom (hjertekrampe og blodprop i hjertet) var 17,7 procent, mens forekomsten af karotid arteriesygdom (indsnævring af arterier med øget risiko for slagtilfælde) var 8,4 procent og forekomsten af cerebrovaskulær sygdom (blodkarsygdomme, som rammer hjernen) var 7,2 procent. I den samlede population fik 2,4 procent af patienterne hjertesvigt. Dette tal var påvirket af en lav forekomst i Kina (0,2 procent).

»Det er afgørende at vi prioriterer kardiovaskulær sygdom som en nøglefaktor, når vi administrerer type 2-diabetes. Patienter med type 2-diabetes skal have mere fokus på deres risikofaktorer, og klinikerne skal aktivt screene for risikofaktorer. I dag har vi muligheden for at adressere risikofaktorerne gennem behandling med lægemidler, der beviseligt har kardiovaskulære fordele. Det anbefales i bredt omfang i de kliniske guidelines,« siger chefforsker Ofri Mosenzon, der arbejder som konsulent for Novo Nordisk og Diabetesenheden på Hadassah Medical Center i Israel.

Få patienter i retmæssig behandling

En sekundær analyse fra CAPTURE, der også blev præsenteret på EASD, havde undersøgt, hvor stor en andel af patienter med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom, som var i behandling med blodglukosesænkende medicin med en dokumenteret positiv effekt på den kardiovaskulære risiko; altså en SGLT-2-hæmmer (canagliflozin, dapagliflozin eller empagliflozin) eller en GLP-1-RA (dulaglutid, liraglutid eller semaglutid).

Analysen viser, at færre end hver fjerde patient med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom blev behandlet med en SGLT-2-hæmmer eller en GLP-1-RA. 96,6 procent af patienterne i CAPTURE var således i behandling med minimum ét blodglukosesænkende præparat, men det var kun 21,9 procent som fik ordineret én af de nævnte SGLT-2-hæmmere eller GLP-1-RA’ere. Disse data får studiets forfattere til at fastslå, at der er brug for, at fremtidige guidelines tydeliggør denne diskrepans og fremhæver anbefalingerne.

Tags: EASD20

Del artikler