"Det er afgørende for lægestanden at få en juridisk vurdering hos landets højeste retsinstans af, om de handlinger, som er begået i denne sag, virkelig kan takseres som grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed”, siger Andreas Rudkjøbing.

Svendborg-sagen for højesteret

Procesbevillingsnævnet har sagt ja til, at den såkaldte Svendborg-sag nu kommer for Højesteret. Sagen har stor principiel betydning for, hvilket ansvar der kan lægges på skuldrene af den enkelte læge.

Der er nu grønt lys for, at den såkaldte Svendborg-sag kommer for Højesteret. Procesbevillingsnævnet har netop afgjort, at sagen er tilstrækkelig principiel til at kunne behandles ved landets højeste retsinstans. 

I den såkaldte Svendborg-sag blev en yngre læge, der i 2013 havde været i forvagt på akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus, ved landsretten dømt for at have overtrådt autorisationsloven, fordi hun ikke lagde en plan for undersøgelser og behandling af en akut indlagt diabetespatient. Patienten, som havde mavesmerter, blev indlagt til observation. Ved ankomsten bad lægen mundtligt en sygeplejerske måle hans blodsukker, hvilket ikke skete.  Næste morgen var han ikke kontaktbar, fik svære hjerneskader og døde efter en lille måned. Anklagemyndigheden har ikke på noget tidspunkt anklaget lægen for at være ansvarlig for dødsfaldet.

Svendborgsagen har fyldt stadig meget hos mange af landets læger, og sagen har spredt sig på sociale medier, tv, radio og aviser. De sociale medier som Twitter og Facebook er svømmet over med billeder af både enkelte læger og hele afdelinger på forskellige sygehuse med teksten #detkuhaværetmig henover.

Hele kampagnen bakkes op af flere faglige organisationer. Herunder Lægeforeningen, Yngre Læger, Dansk Selskab For Almen Medicin og flere andre, som støtter den dømte læge.

Lægeforeningen er glad for, at sagen føres til Højesteret. Foreningen vurderer, at dommen er ude af proportioner.

”Der er tale om en urimeligt hård dom i Landsretten, som vil kunne få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Derfor er det meget positivt, at Højesteret nu tager sagen op. Det er afgørende for lægestanden at få en juridisk vurdering hos landets højeste retsinstans af, om de handlinger, som er begået i denne sag, virkelig kan takseres som grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, til Lægeforeningens hjemmeside.

Andreas Rudkjøbing ser også frem til Højesteret afklaring af, hvem der har ansvaret, når det går galt i sager som disse.

”Vi er fokus på, hvordan Østre Landsret lægger det fulde ansvar i denne ulykkelige sag på den unge læge, som tager imod patienten. Ledelsens ansvar for politiske arbejdsgange og klar arbejds- og ansvarsfordeling er helt afgørende. Det har jeg en forhåbning om, at Højesteret også kan se”, siger Andreas Rudkjøbing.

Hvornår sagen indledes ved Højesteret, er ikke afklaret. Rigsadvokaten skal nu indbringe sagen for Højesteret. Lægeforeningen støtter lægen med advokatbistand under hele processen.
 

Tags: Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, Svendborgsag

Like eller del denne artikel