Ny koncerndirektør i hovedstaden er ​Dorthe Crüger.

Svend Hartlings efterfølger som koncerndirektør i Hovedstaden er fundet

​Dorthe Crüger er kommende koncerndirektør i Region Hovedstaden. Hun afløser Svend Hartling, som går på pension, og 1. august indtræder hun i ledelsen af Region Hovedstaden.

Dorthe Crüger har mere end ti års erfaring fra hospitalsvæsenet på afdelings- og direktørniveau i Danmark og England. Hun har også i tre år været formand for Kræftens Bekæmpelse. For to år siden sagde hun både sit direktør- og formandsjob op for at få et "mellemrum". Hun anslog, at hun da som 53-årig havde 15 år tilbage på arbejdsmarkedet, og at det derfor var anden halvleg af arbejdslivet, hun snart skulle i gang med. Men inden da skulle hun have en pause. Hun havde brug for at standse op i lidt længere tid og finde ud af, hvad hun egentlig havde lyst til.

Hun lagde dengang ikke skjul på, at hun syntes, at offentlig ledelse var spændende. "Det er muligt, at jeg skal tune mere ind på det. Men jeg vil ikke tage beslutninger nu," sagde hun.

Men det har hun gjort nu, godt halvandet år senere.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) ser meget frem til at byde den nye koncerndirektør med lægefaglig baggrund velkommen, efter et enigt ansættelsesudvalg har peget på Dorthe Crüger.

”Dorthe har den helt rigtige profil til at bringe regionen et skridt videre i retning af et mere menneskeligt sundhedsvæsen, der styrer efter det, der giver værdi for den enkelte borger og patient," siger Sophie Hæstorp Andersen. 

Løsninger skal findes sammen med borgerne

Dorthe Crüger har bl.a. stået i spidsen for Sygehus Lillebælt som lægelig direktør, og sygehuset er i flere år blevet kåret til bedste kræfthospital og har scoret højeste patienttilfredshed. 

”Det pres og de muligheder som bl.a. de demografiske, teknologiske og medicinske udviklinger lægger på vores sundhedsvæsen kræver, at vi skal gøre mange ting anderledes, end vi gør i dag," siger hun.

"Det kræver, at vi finder løsningerne sammen med de mennesker, der bruger vores system, så vi sikrer, at det vi tilbyder, også er det borgerne rent faktisk efterspørger, og ikke det vi tror, de efterspørger,” siger Dorthe Crüger, der bl.a. vil fokusere på samarbejdet med det omkringliggende samfund - kommuner, praktiserende læger, uddannelsesinstitutioner, foreninger, erhvervsliv m.m. for at skabe “borgernes sundhedsvæsen” så tæt på borgerne som muligt.

Dorthe Crüger understreger, at Region Hovedstaden har en særlig forpligtelse til at vise vej og gå forrest:

”Alene regionens størrelse målt på befolkning, men også den geografiske nærhed til mange af de største vidensinstitutioner, medier, centraladministrationen og den landspolitiske scene gør, at mange tager afsæt i Region Hovedstadens resultater og løsninger, når det samlede danske sundhedsvæsen skal bedømmes, eller når gode ideer skal spredes. Det er en position, der er privilegeret på den ene side og udfordrende og krævende på den anden. Nærheden til både bevågenhed og til stærke faglige og innovative miljøer giver dog rigtig gode muligheder for at lykkes med ambitionen om at levere flotte resultater, være forrest og sætte retningen,” siger Dorthe Crüger.


CV - Beskæftigelse:

 • 2019 - 2020 Ambassadør for offentlig ledelse - udpeget af Regeringen, Danske Regioner og KL som ambassadør for offentlig ledelse mhp. at inspirere til og holde gang i debatten om god offentlig ledelse og udbredelse af Ledelseskommissionens anbefalinger samt forestå ledelsesugen i uge 44 2019
 • 2019 - 2020 Sabbatår - Friår dog med enkelte foredrag og ledelsesmæssige og sundhedsfaglige rådgivningsopgaver for hospitaler/regioner i samarbejde med forskellige konsulentfirmaer
 • 2015 - 2018 Adm. sygehusdirektør - Sygehus Lillebælt (Vejle Sygehus, Kolding Sygehus, Middelfart Sygehus)
 • 2010-2015 Lægelig direktør i Sygehus Lillebælt
 • 2009 – 2010 Cheflæge, Regionshospitalet i Horsens
 • 2006 – 2009 Specialechef og ledende overlæge, Klinisk Genetisk Afd., Sygehus Lillebælt og forskningslektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
 • 2005 – 2006 Overlæge med særligt ansvar for cancergenetik, Klinisk genetisk afd., Vejle Sygehus
 • 2003 – 2005 Specialeansvarlig overlæge i cancergenetik, Clinical Genetics Unit, Birmingham Women’s Hospital, UK og Honoury Senior Lecturer, Medical Faculty, Division of Reproductive and Child Health, University of Birmingham
 • 2001 – 2003 Afdelingslæge i klinisk genetik på henholdsvis Århus Universitetshospital og Vejle Sygehus
 • 1992 – 1994 og 1997 - 2001 Turnus og speciallæge uddannelse
 • 1994 – 1997 Ph.d. studerende, Vejle Amt og Århus Universitet
 • 1986 Shippingelev, A P Møller Mærsk

CV - Øvrige relevante bestyrelsesposter, tillidshverv og udnævnelser

 • 2018 - Medlem af Nordea Fondens bestyrelse Uddeling af ca. 500 millioner kr. årligt til almenyttige og velgørende formål indenfor sundhed, motion, natur og kultur
 • 2017 - 2018 Medlem af Regeringens ledelseskommission
 • 2015 - 2018 Formand for Kræftens Bekæmpelse
 • 2015 - 2019 Forretningsudvalgsmedlem i Danske Patienter
 • 2015 Udpeget som årets leder af Ledernes organisation

 

 

Relateret artikel

Like eller del denne artikel