Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Dansk professor: Niclosamid synes at kunne være et fantastisk middel mod COVID-19

Et mindre dansk biotekfirma, UNION therapeutics, er med professor på DTU, Morten Sommer, som medgrundlægger, i fuld gang med at forberede klinisk afprøvning af præparatet niclosamid, som ifølge Morten Sommer kan være 40 gange mere potent end Remdesivir mod coronavirussen, der forårsager COVID-19.

Når Morten Sommer kan have store forhåbninger til niclosamid, som ellers anvendes mod bændelorm, er det ikke bare baseret på tankespind. Han har nemlig gennem biotekfirmaet UNION therapeutics, som han er både stifter og forskningsdirektør for, arbejdet med niclosamid og andre stoffer i samme familie i godt fem år og har således et indgående kendskab til præparatet:

”Niclosamid er et rigtigt interessant molekyle, som vores forskning viser har stor både antibakteriel og antiinflammatorisk effekt. Det er udviklet og godkendt til parasitinfektioner i tarmen. Problemet med stoffet er, at det er svært optageligt uden for tarmen. Det, vi har arbejdet med, er at finde frem til nogle nye teknologier, som kan gøre stoffet tilgængeligt på andre måder – som blandt andet er relevant til behandling af hudsygdomme. Og det var vores forskning i stoffets effekter og ikke mindst i nye administrationsmåder, som gjorde, at vi tænkte, at det vil være anvendeligt overfor COVID-19,” fortæller Morten Sommer.

At niclosamid har tydeligt potentiale som behandlingsmodalitet overfor COVID-19 blandt andet i kraft af at virke både antiviralt og antiinflammatorisk, er Morten Sommer ikke alene om at mene. Han har nu indgået samarbejde med Institut Pasteur Korea, med hvem han har lanceret et fælles kommende klinisk studie af en særligt optimeret opløsning af niclosamide. Institut Pasteur Korea er et forskningsinstitut i Korea, som har fokus på infektionssygdomme.

Om etableringen af det usædvanligt hurtigt etablerede samarbejde forklarer Morten Sommer:

”Vi læste et pre-print til et paper, som beskrev niclosamid som en meget potent inhibitor af virussen, der forårsager COVID19. Dog kan den godkendte orale form af niclosamid ikke bruges til behandling af denne sygdom på grund af dårlig biotilgængelighed (hvor meget af et lægemiddel, som uændret når frem til det systemiske kredsløb, red.) Vi mente at vi havde løsningen på dette problem og kontaktede studiets hovedforfatter, som straks satte os i forbindelse med Institut Pasteur Koreas direktør. Vi har lige siden haft et rigtigt fint samarbejde med henblik på at få niclosamid frem til klinisk afprøvning så hurtigt som muligt.”

Niclosamid har således ifølge Morten Sommer tidligere vist effekt overfor SARS-virus i laboratorieforsøg, ligesom forskere fra Institut Pasteur Korea har identificeret niclosamid som den mest potente FDA-godkendte hæmmer af SARS-CoV-2, baseret på in vitro-undersøgelser. Tilsvarende har niclosamid samtidigt også ifølge Institut Pasteur Korea vist overlegen effekt sammenlignet med de førende studieprogrammer, som er under udvikling - f.eks. remdesivir fra Gilead og klorokin - med respektivt 25-40 gange. Men resultaterne er endnu aldrig blevet afprøvet i kliniske studier overfor COVID-19.

Professor Morten Sommer kan ikke give en fast tidslinje for, hvornår han forventer, at de kliniske forsøg med niclosamid kombineret med hans teknologi kan begynde, men tror på et hurtigt forløb.

”Vi har allerede en række kliniske data på niclosamids antiinflammatoriske og antivirale effekter, og vi kan også demonstrere i kliniske forsøg, at vi ved hjælp af særlige hjælpestoffer kan styrke optagelsen, så niclosamid kan krydse de relevante biobarrierer i forhold til for eksempel optagelse gennem huden. Udfordringen nu i forhold til COVID-19 er at løse problemerne med denne optagelsesbarriere i forhold til lungerne, og det tror vi på, at vi kan. Vi skal bare lige have nogle sidste karakteriseringer på plads. Og går disse tests, som forventet, er vi parate til næste runde, de kliniske test.”

Hvad ’de sidste tests’ mere præcist indebærer ønsker Morten Sommer ikke at uddybe lige nu, men han er imponeret og glad over at opleve en kæmpe stor hjælp fra sine faglige omgivelser og leverandører:

”Der tales nogle gange lige nu om, at forskere efter corona arbejder meget mere sammen end tidligere. Sådan oplever vi det også, og al den hjælp og ikke mindst hurtige hjælp, som vi møder lige nu omkring niclosamid er utroligt motiverende. Små firmaer som vores hører jo ellers ikke altid til blandt de, der står først i køen, så jeg er meget taknemmelig over den velvilje, som vi møder både i Danmark og internationalt i vores arbejde på at få niclosamid hurtigt frem til de kliniske afprøvninger,” siger Morten Sommer.

 

 

Fakta: Institut Pasteur Korea er et forskningsinstitut med fokus på infektionssygdomme

Dr. Wang-Shick Ryu, administrerende direktør for Institut Pasteur Korea, udtalte i sidste uge i en fælles pressemeddelelse fra sit Institut og Union Therapeutics:

"Jeg er glad for, at vores eksperimentelle fund af den antivirale virkning af niclosamid med det samme kan overgå til COVID-19-terapi. Jeg er imponeret over det faktum, at UNION Therapeutics bevæger sig så hurtigt i retning af klinisk afprøvning. Det er vores håb, at den nye teknologi for anvendelse af niclosamid kan hjælpe med at inddæmme COVID-19-udbruddet. "

Professor Jutta Heim, bestyrelsesmedlem i Union Therapeutics og medlem af det videnskabelige rådgivende udvalg for GARDP, grundlagt af WHO og DNDi, udtalte i samme pressemeddelelse:

”Biotek- og farmaceutisk industri er nødt til at stå sammen om deres svar på denne presserende krise. Derfor er jeg meget glad for, at Union kan bidrage med det, jeg betragter som et unikt og lovende program til potentiel behandling af COVID-19. ”

 

LÆS OGSÅ:

Tags: corona

Del artikler