”Vi bruger vores registre til at afgrænse, hvem der har overstået COVID-19 infektion. Det er den mest effektive måde at opgøre forløbet på, når der med tiden kommer rigtigt mange tilfælde”, siger Tyra Grove Krause.

Computer har beregnet, at 97 procent af de smittede danskere er raske igen

Fra epidemiens start og frem den til den 15. marts er 917 personer testet positive for COVID-19. Heraf har 894 personer (97 procent) overstået infektionen, meldte Statens Serum Institut ud onsdag. Det er første gang, at der kom tal på antallet af raskmeldte.

I mange lande vil oplysninger om ”recovered” været baseret på enten udskrivelse fra hospital eller opfølgende interviews med COVID-19-patienter udenfor hospital. Men at skaffe de oplysninger vil tit være forbundet med betydelige ressourcer og forsinkelse særligt i en pandemisk situation, hvor der er mange tilfælde.

Derfor har man i Danmark valgt at lade en computer gøre arbejdet. Statens Serum Institut har brugt nogle uger på at udvikle en opskrift til computeren, en algoritme, som gør, at den kan finde frem til tallet.

”Vi bruger vores registre til at afgrænse, hvem der har overstået COVID-19 infektion. Det er den mest effektive måde at opgøre forløbet på, når der med tiden kommer rigtigt mange tilfælde”, siger overlæge og afdelingschef Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut. Hun tilføjer:

”Vi ser ikke på om personer har mén efter sygdommen som f.eks. nedsat smags- og lugtesans. Vi vil løbende følge, om der er behov for at justere vores definition af overstået COVID-19 infektion, efterhånden som vi forstår mere om sygdommens forløb.”

I Danmark er COVID-19-overvågningen baseret på indhentning af oplysninger fra eksisterende sundhedsregistre, som den danske mikrobiologidatabase (MiBa), landspatientregisteret (LPR3), dødsårsagsregisteret mm. På baggrund af de oplysninger skal computeren via algoritmen finde antallet ud fra følgende kriterier:

  • Når en person, hverken er indlagt eller død 14 dage efter en påvist COVID-19-infektion. Det betyder, at ingen COVID-19 patienter ifølge definitionen kan have overstået infektionen, før der er gået 14 dage. Derfor er data kun opgjort frem til og med uge 11.
  • For patienter, der er indlagt 14 dage efter påvist COVID-19 infektion, vil datoen for overstået COVID-19-infektion blive sat til førstkommende udskrivelsesdato eller til 30 dage efter prøvetagningsdatoen
  • Hvis en patient dør indenfor 30 dage efter påvist COVID-19, vil patienten blive talt med som COVID-19-relateret dødsfald, uanset om patienten tidligere skulle have været klassificeret som havende en overstået infektion.

Tags: corona

Like eller del denne artikel