Professor bag opdagelse: Vil nu reducere behovet for respiratorer

Professor og dr.med. Ulf Simonsen fra Aarhus Universitet sætter nu omgående gang i et forskningsprojekt på tre hospitaler landet over, der har til formål at behandle patienter med coronavirus og reducere behovet for respiratorer.

Det sker med en bevilling på godt fem millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ulf Simonsens forskningsprojekt er et af i alt ni forskningsprojekter, der får del i 50 millioner kroner, som regeringen har afsat til corona-relateret forskning. Projekterne skal være med til hurtigt at skaffe ny viden og nye løsninger i kampen mod COVID-19, og de sættes i gang med det samme.

Ulf Simonsen vidste, det var vigtigt, da hans forskningsgruppe for få år siden opdagede, at man ved at blokere en kaliumkanal i lungerne med lægemidlet Senicapoc kan hæmme udviklingen af akut luftvejssyndrom og lungeskader. Så vigtigt, at han sammen med forskerkolleger og Aarhus Universitet tog patent på opdagelsen. Men på det tidspunkt anede han ikke, at opdagelsen muligvis kan få afgørende betydning for corona-smittede verden over i den første pandemi i nyere tid.

”Vi har fundet ud af, at vi med Senicapoc kan blokere den ion-kanal, der sidder i cellerne mellem lungens luftholdige alveolesække og blodet – det vi kalder lungebarrieren. Når vi gør det, behandler vi ikke virusinfektionen, men vi hindrer eller bremser udviklingen af sygdommen, som igen fører til alvorlige skader på lungerne,” siger Ulf Simonsen til Aarhus Universitets hjemmeside.

Målet er færre dage i respirator

I forskningsprojektet, som Ulf Simonsen nu har fået penge til, undersøger han sammen med sine kolleger, om behandlingen med Senicapoc kan mindske tiden i en respirator under COVID-sygdomsforløb. Dvs. om man ved at behandle med lægemidlet kan hindre fremkomsten af akut luftvejssyndrom og lungeskader på en måde, hvor behovet for at ligge i respirator reduceres.

Når en person smittes med COVID19, får vedkommende i værste fald svær lungesygdom. Vand i lungerne er et alvorligt tegn på lungesygdom, og mange dør af netop det, fordi deres iltmætning falder, og de får åndenød.

”Det er i den situation, behovet for at komme i respirator-behandling opstår, og også her, vi håber, at Senicapoc-behandlingen kan gøre en forskel – om ikke andet så patienterne skal i respirator i kortere tid,” siger Ulf Simonsen

Kan vurdere effekten inden for de næste to måneder

Behandlingen iværksættes allerede inden for ganske få uger på Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Hvidovre Hospital, hvor udvalgte patienter indlagt med COVID19 vil blive tilbudt at deltage i forskningsprojektet og modtage behandling med Senicapoc.

Siger patienterne ja, sættes de i behandling med det nye lægemiddel i forbindelse med, at de overføres fra de infektionsmedicinske afdelinger til intensiv behandling. Ulf Simonsen vurderer, at projektgruppen relativt hurtigt vil kunne vurdere, om det er lykkedes at reducere antallet af respirator-dage.

”Resultaterne afhænger selvfølgelig af, hvor hurtigt vi kan skaffe og analysere data. Vi får ikke det fulde billede med det samme, men jeg forventer, at vi kan sige, om den medicinske behandling afkorter behovet for behandling med respirator inden for de næste to måneder,” siger Ulf Simonsen.

”Alt er lidt kaotisk lige nu. Vi skal have det praktiske på plads, så vi kan gå i gang allerede i april, hvor sygdommen forventes at toppe i Danmark. Vi havde planlagt et tilsvarende projekt, men nu skal det gå rigtig stærkt, og det kræver en ekstra indsats af alle involverede – ikke mindst mine kliniske kolleger, som i forvejen har travlt på hospitalerne,” siger han.Tags: corona

Like eller del denne artikel