Anne-Marie Vangsted.

Styrelsesdirektør: Frygten for fejl skal ikke afholde sundhedspersoner fra at deltage i coronaindsats

Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, har udsendt en "vigtig besked" til alle sundhedspersoner, som oversat fra embedsmandssprog hedder: Kom og hjælp i sundhedsvæsenet. I skal ikke være bange for at begå fejl, vi kigger lige en anden vej lige nu.

Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, har i flere år fået kritik af læger for at skabe en kultur, hvor læger er bange for at begå fejl.

Lægerne har ment, at Styrelsen for Patientsikkerhed med sin "strammerpakke" fra 2016 fik tilsynsmetoder og en praksis, hvor den enkelte medarbejder blev pålagt et ansvar, som i lægernes øjne burde falde tilbage på arbejdspladsen og ledelsen. I den såkaldte "Svendborg-sag" endte det med, at en yngre læge på en stressramt afdeling på grund af et dødsfald måtte i både byret, landsret og Højesteret, hvor hun knebent blev frifundet for at være skyldig i grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i behandlingen af den afdøde patient.

Men nu understreger Anne-Marie Vangsted i en "vigtig besked til sundhedspersoner og -organisationer i Danmark", at styrelsen som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, som coronasituationen giver, og at frygten for at begå fejl ikke må afholde sundhedspersoner fra at bidrage.

Det mener Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, er en positiv udmelding.

”Det er positivt, at Styrelsen for Patientsikkerhed har taget appellen fra lægeside alvorligt og nu signalerer forståelse for, at læger, sygeplejersker og andre med corona-smittens udbredelse vil komme til at stå i en ekstraordinær situation, hvor risikoen for fejl stiger. Den forståelse kvitterer vi for, og vi har naturligvis en forventning om, at udmeldingen afspejler sig i styrelsens praksis. Det er helt afgørende i den kommende tid, hvor mange af os vil skulle tage mange svære beslutninger under stort pres,”  siger han.

 

 

 

Fakta: Beskeden fra Anne-Marie Vangsted til landets sundhedspersonale 

"I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres. Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger."

Tags: corona

Like eller del denne artikel