Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Patienter og læger til Heunicke: Lav cannabisforsøget om

Danske Patienter og Lægeforeningen går nu ud med en fælles opfordring til sundhedsminister Magnus Heunicke: Forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal laves om.

Danske Patienter og Lægeforeningen efterlyser en justering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, så ordningen kan give videnskabelig dokumentation for virkninger og bivirkninger ved brug af cannabis som behandling. 

”Af hensyn til patientsikkerheden er det afgørende at få videnskabelig dokumentation om medicinsk cannabis. Den nuværende situation gør, at læger på grund af en politisk beslutning skal tage ansvar for at udskrive cannabis til patienter, uden at der er videnskabelig klarhed om effekt og risiko. Det er rigtigt mange læger naturligvis tilbageholdende med på grund af patienternes sikkerhed,” siger Tue Flindt Müller, formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg.

”Vi har brug for, at flere af lægerne støtter op om forsøgsordningen, så patienter får reel adgang til afprøvning af cannabis til medicinsk brug under kontrollerede forhold. Mange patienter med behov for blandt andet smertebehandling er forståeligt frustrerede over ikke at få udskrevet cannabis, som de fra politisk side blev stillet i udsigt. Mange af de patienter ser sig nødsaget til at købe sig til cannabisprodukter, som ikke er lovlige. Samtidig sikrer den nuværende forsøgsordning ikke en systematisk vidensopsamling, så vi kan blive klogere på, hvordan og for hvem cannabis har positiv effekt. Det er uholdbart”, siger Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter.

Konkret foreslår Lægeforeningen og Danske Patienter, at der laves videnskabeligt opstillede forsøg i almen praksis, speciallægepraksis og på relevante sygehuse. Dette bør tilrettelægges i samarbejde med relevante patientforeninger og forskningsmiljøer.

Danske Patienter og Lægeforeningen opfordrer partierne bag satspuljeaftalen til at justere forsøgsordningen hurtigst muligt. Det vil give forskningsmæssig dokumentation for virkninger og bivirkninger ved brug af cannabis til behandling og dermed være til gavn for patienterne.

Medicinsk cannabis nu i kapsler

Et af problemerne har været, at der har været for få og for dyre produkter tilgængelige i ordningen med medicinsk cannabis. Planen var, at dansk produceret cannabis i løbet af kort tid skulle give adgang til billigere produkter, men den danske produktion er endnu ikke klar, og strenge sikkerhedskrav til produkterne betyder, at der længe kun var urtete tilgængelig i ordningen.

De praktiserende læger kan dog nu også udskrive medicinsk cannabis-olie i kapselform, hvilket kan gøre doseringerne mere præcise.

Men Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, er skeptisk.

»Ja, det kan være lidt nemmere at dosere, når det er i kapselform, men vores grundholdning er stadig den samme, at vi ikke har en ordentlig behandlingsvejledning, og der ikke er tilstrækkelig evidens bag. Forsøgsordningen skruer forventningerne i vejret hos patienterne, og det kan vi ikke honorere, fordi det er en specialistopgave og ikke en opgave for praktiserende læger, selv hvis skete i et forsøgsspor« siger Anders Beich til Dagens Medicin.

Dagens Medicin skriver, at en midtvejs-evaluering er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort i løbet af foråret.

»Det er endvidere aftalt, at der skal foreligge en evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, som skal danne grundlag for en politisk stillingtagen til, hvorvidt ordningen eventuelt skal forlænges eller gøres permanent ved ordningens ophør ved udgangen af 2021. Evalueringen forventes færdig til sommer,« oplyser ministeriet til Dagens Medicin.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har tidligere overfor Sundhedspolitisk Tidsskrift erklæret sig klar til at forlænge forsøgsordningen med medicinsk cannabis, hvis det bliver nødvendigt for at kunne evaluere den på en meningsfuld måde.

Tags: Medicinsk cannabis, cannabis

Del artikler