Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Kæmpe undersøgelse: Kun hver femte patient får sin medicinske cannabis på recept

En ny, stor undersøgelse om medicinsk cannabis, lavet af syv danske patientforeninger blandt deres medlemmer, viser, at kun 20 procent af de patienter, der bruger cannabis som medicin, får det på recept fra en læge. Ofte nægter lægen at udskrive.

Undersøgelsen har cirka 4500 respondenter og er Danmarks hidtil største undersøgelse om patienters erfaringer med cannabis.

De syv patientforeninger er Epilepsiforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Ulykkespatientforeningen, Rygmarvsskadede i Danmark, Gigtforeningen og Dansk Fibromyalgiforening. Nogle af patientgrupperne er omfattet af forsøgsordningen, og andre står uden for, men det betyder ikke, at de patienter afholder sig fra at bruge cannabis som medicin. 

Otte ud af ti patienter, som bruger medicinsk cannabis, skaffer altså cannabis til medicinsk brug på andre måder, oftest fra firmaer eller personer, der sælger det ulovligt. Produkter, der anskaffes uden recept, er uregulerede og uden garanti for indhold og sikkerhed.

Når patienterne oftest finder deres cannabis uden om lægerne, skyldes det særligt to ting, siger Annette Wandel, vicedirektør for Danske Patienter.

"Det ene er, at mange læger af princip ikke vil udskrive cannabis til patienten, og det andet er, at prisen er ret høj i forhold til det, de finder på markedet via personer eller firmaer, der sælger det ulovligt," siger hun til Danske Patienters hjemmeside.

Ifølge undersøgelsen har næsten 50 procent af de patienter, der har talt med deres læge om cannabis, nemlig oplevet, at lægen ikke vil udskrive det til dem af princip. Alligevel ser 70 procent af patienterne helst, at cannabis kun udleveres med recept, så det sker i dialog med lægen.

"Det er problematisk, at lægerne ikke ønsker at deltage: Hele ideen er jo, at dem, der ikke kan hjælpes med konventionelle metoder, kan få adgang til et sikkert og reguleret alternativ. Hvis det skal lykkes, er vi ganske enkelt nødt til at få lægerne med i det," siger Annette Wandel.

Positive erfaringer

Undersøgelsen viser, at 78 procent af patienter, der bruger cannabis som medicin, oplever positive virkninger som smertelindring, bedre søvn og afslapning. 54 procent har oplevet lindring af smerter, og 44 procent sover bedre.

Men mange af lægerne føler sig ikke trygge ved at ordinere medicinsk cannabis, og det kan skyldes, at der mangler viden. Og som forsøgsordningen ser ud nu, så tilvejebringer den ikke mere viden om virkning og bivirkninger af cannabis, mener patientforeningerne.

"Patientforeningerne er ligesom lægerne bekymret over den manglende vidensopsamling. Alle skal følges systematisk, hvis ordningen skal virke. Vi skal vide, hvad patienterne får cannabis for, hvilke virkninger og hvilke bivirkninger, de oplever. Vi har brug for en langt mere systematisk vidensopsamling," mener Annette Wandel.

Patientforeningerne bag undersøgelsen bidrager derfor også med en række anbefalinger, der skal sikre, at forsøgsordningen virker i fremtiden. De peger især på vigtigheden af, at:

  • lægerne inddrages i - og er åbne over for at arbejde med - hvordan ordningen kan forbedres, så patienterne rent faktisk får adgang til behandlingen i de tilfælde, hvor det er relevant.
  • der fremover kommer til at foregå en systematisk indsamling af viden om cannabis som medicin, når det kommer til effekt såvel som mulige bivirkninger.
  • man forholder sig til den udfordring, som prisen på cannabisprodukter udgør for mange patienter.

Patientforeningerne tilføjer, at man bør overveje, om andre patientgrupper end de, der på nuværende tidspunkt er omfattet af ordningen, på sigt kan omfattes. Undersøgelsen viser nemlig, at andre grupper, som epilepsi-, gigt- og fibromyalgipatienter, oplever, at de har gavn af cannabis som medicin.

 

 

Om undersøgelsen

I foråret 2019 igangsatte de syv patientforeninger en undersøgelse med det formål at kortlægge patienters holdninger til, brug af og erfaringer med cannabis som medicin.

Hver patientforening stod for at indsamle besvarelser fra deres patientgruppe. Besvarelserne blev indsamlet i perioden maj-september 2019. Undersøgelsen er baseret på i alt 4.548 besvarelser fra personer med tilknytning til de syv patientforeninger.

 

Om forsøgsordningen

Den 1. januar 2018 trådte en fire-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark.

Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin. Det er hensigten, at forsøgsordningen skal give et bedre grundlag for at vurdere brugen af medicinsk cannabis ved forsøgsperiodens udgang.

Indikationer for at udskrive er:

  • Smertefulde spasmer på grund af multipel sklerose
  • Smertefulde spasmer på grund af rygmarvskade
  • Kvalme efter kemoterapi
  • Neuropatiske smerter, hvilket vil sige smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver

Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Tags: Medicinsk cannabis, cannabis

Del artikler