"For nuværende vil det derfor være for tidligt at give en endelige og præcis status, da der muligvis vil være nogle patienter, som oplever en placebo-effekt. Men vi kan se, at mange patienter ser ud til at opleve en særdeles god effekt af behandlingen, og at det også ser ud til, at hvis det virker, så ser effekten ud til at fortsætte," siger Lars Bendtsen.

Overlæge: Ny migrænemedicin ser ud til at være særdeles effektiv

Siden april sidste år har Sundhedsstyrelsen anbefalet en ny migræneforebyggende medicin til patienter med kronisk migræne. Den endelige status på behandlingens effekt foreligger først til efteråret, men vurderingen er foreløbig, at medicinen viser sig særdeles effektiv.

Når medicinen virker, så ser det ud til, at den også over tid holder effekten, fastslår overlæge på Dansk Hovedpinecenter, Lars Bendtsen.

Siden primo juli 2019 har man på landets hovedpineklinikker tilbudt en gruppe hovedpinepatienter en ny dyr behandling, Aimovig (erenumab). Dansk Hovedpinecenter vil til efteråret – et år efter indledt behandling – gøre endelig status over Aimovigs effekt. Men foreløbig er resultaterne særdeles lovende, fastslår overlæge på Dansk Hovedpinecenter, Lars Bendtsen. 

”I øjeblikket er 300 patienter i Dansk Hovedpinecenter i behandling med Aimovig. 50 er frafaldet behandlingen grundet manglende effekt. 50 er skrevet op til behandlingen og har fået en tid, og yderligere 200 er på venteliste til behandlingen. De 300, som er i behandling, ser ud til at have rigtig god effekt af behandlingen.”

Et nyt behandlingsprincip

Gruppen af patienter, som er kandidater til behandlingen, har hovedpine mindst 15 dage om måneden heraf mindst otte med migræne – og de har tidligere oplevet behandlingssvigt med to andre behandlinger, nemlig et blodtrykssænkende præparat og et middel mod epilepsi. Aimovig er et af flere midler i et nyt behandlingsprincip, som for første gang er direkte målrettet migrænikere, og som går på at blokere effekten af et naturligt forekommende signalstof i hjernen, der hedder calcitonin gen-relateret peptid (CGRP). Aimovig er en såkaldt CGRP-hæmmer.

Det er dog endnu for tidligt at fastslå præcis, hvor effektiv behandlingen er, pointerer Lars Bendtsen. Der kan nemlig i nogle tilfælde være tale om en mulig placebo-effekt. 

”Vi har forpligtet os til at give regionerne en status efter et års brug af Aimovig. For nuværende vil det derfor være for tidligt at give en endelige og præcis status, da der muligvis vil være nogle patienter, som oplever en placebo-effekt. Men vi kan se, at mange patienter ser ud til at opleve en særdeles god effekt af behandlingen, og at det også ser ud til, at hvis det virker, så ser effekten ud til at fortsætte.”

De 300 patienter, som er i behandling, møder ind på en Dansk Hovedpinecenter hver 12. uge for at få en indsprøjtning. Med sig har de en hovedpine-dagbog. 

”Kriteriet for at fortsætte behandlingen vil være, at patienterne oplever en 30 procent reduktion i antallet af dage, hvor de har migræne. Efter et års behandling vil man sætte behandlingen på pause i to måneder for at vurdere, om der fortsat er behov for behandling," fortæller Lars Bendtsen.

15 dage er den magiske grænse

I USA er 300.000 patienter i behandling med Aimovig, og i flere andre lande i Europa er Aimovig godkendt til episodisk migræne, men i Danmark er det på grund af prisen foreløbig besluttet, at udelukkende én gruppe af patienter kan komme i behandling med præparatet.

Medicinrådet vurderede i første omgang, at der findes omkring 350 danske migrænepatienter, som falder ind under de aktuelle kriterier. Det vil sige patienter med kronisk migræne. Rådet har dog senere fundet ud af, at det er væsentligt flere - medlem af rådet, Leif vestergaard Pedersen, har tidligere til Sundhedspolitisk Tidsskrift sagt, at det måske ligger på ca. 3000. 

Lars Bendtsen vurderer også, at det reelle tal er betydeligt større end 350. Derudover kan patienter med hyppig, episodisk migræne – altså de patienter, som har migræne mellem 8 og 14 dage om måneden og derfor falder udenfor de fastsatte kriterier - ikke komme i betragtning til behandlingen. 15 dage er den magiske grænse.

 

De nye CGRP-hæmmere

 • CGRP står for calcitonin gen-relateret peptid og er et naturligt stof i kroppen.
 • CGRP dannes i nervecellerne, og den måske vigtigste funktion er at udvide blodkar efter behov. CGRP stimulerer dannelsen og frigivelsen af NO fra blodkarrets inderside. NO er det stof, som udløser, at et blodkar udvider sig.
 • CGRP er også involveret i smerteoplevelsen, idet CGRP-molekyler virker som budbringere fra f.eks. områder med inflammation til hjernen.
 • En dansk undersøgelse har vist, at to ud af tre forsøgsdeltagere udviklede et migræne-anfald, efter at de fik en injektion med CGRP. Det har bl.a. ført til, at forskerne mener, at blokering af CGRP nok vil kunne bruges som middel mod migræne.
 • Blokering af CGRP’s funktion kan enten ske ved at blokere de receptorer, som stoffet CGRP binder sig til på nervecellerne, eller ved at sætte molekyler fast på CGRP-molekylerne, så de ikke længere passer ind i receptorerne.

Fakta: Nye lægemidler, der hæmmer CGRP og dermed forebygger migræne

 • Aimovig (indholdsstof erenumab), fra Novartis. Godkendt i Europa i juni 2018. Også godkendt i Danmark i april 2019 til nogle af de hårdest ramte migrænikere.
 • Ajovy (indholdsstof fremanezumab), kommer fra Teva. Godkendt i EU i april 2019. Også godkendt i Danmark i november 2019 til nogle af de hårdest ramte migrænikere.
 • Emgality (indholdsstof galcanezumab). Fra Eli Lilly. Godkendt i EU i september 2018.
 • Eptinezumab, fra Alder Biopharmaceuticals, som i september 2019 blev købt af danske Lundbeck. Forventes godkendt i USA og Europa i 2020.
   

En halv million danskere har migræne

 • Studier viser, at mellem 24-32 procent af alle danske kvinder og mellem 5-17 procent af alle danske mænd oplever migræne mindst én gang i deres liv.
 • Patienforeningen Migræne Danmark anslår, at det er cirka 500.000 migrænikere, og en ud af ti migrænepatienter har kronisk migræne, hvilket betyder, at de har mindst 15 dage om måneden med hovedpine/migræne.
 • Kun ca. 5000-6000 af dem behandles på de danske hospitaler.
 • De fleste migrænikere er ikke i forebyggende behandling, og forebyggende behandling udfører heller ikke mirakler - med den hidtil eksisterende forebyggende migrænebehandling som faktisk ikke er beregnet til migrænikere, f.eks. blodtrykssænkende medicin, vil mindre end halvdelen af migrænepatienter opleve en 50 procent reduktion eller mere i migræneanfaldshyppigheden.

Tags: migræne

Like eller del denne artikel