Medicinrådet godkender nationale kriterier for forebyggende migrænebehandling

Medicinrådet har godkendt nationale kriterier for opstart med og seponering af de to de nye såkaldte CGRP-hæmmere til forebyggelse af migræne, Ajovy og Aimovig. Dermed er rammerne sat for et års afprøvning af de to dyre behandlinger.

Kriterierne skal sikre ensartet behandling og registrering af data i hele landet, og om et år skal en evaluering af erfaringerne vise, hvilke patienter, der på sigt skal have adgang til behandlingen, fortæller patientrepræsentant i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen.

”Der er en enorm usikkerhed omkring, hvordan behandlingen virker, og hvor mange patienter, der bør have den, og nu har rådet sat gang i en proces, der vil give et bedre grundlag for at vurdere antallet af patienter,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Usikkerheden opstod kort efter Medicinrådets godkendelse af Aimovig i april 2019. Ved godkendelsen havde fagudvalget vurderet patientgruppen, der var kandidater til behandlingen, til at være omkring 350 patienter. Et par måneder senere kaldte leder af Nationalt Videnscenter for Hovedpine imidlertid dette tal for ”grotesk lavt”. Han vurderede i stedet målgruppen til at være mere end 20.000 patienter.

Med en behandling til en listepris på 40.000 kroner om året vil behandling af 20.000 patienter løbe op i en årlig udgift langt over en halv mia. kroner om året.

Siden Medicinrådets møde i november har medlemmer af Medicinrådet og dets sekretariat, fagudvalget for migræne og en indkaldt ekspert mødtes for at undersøge området og forsøge at komme med et kvalificeret bud på antallet af migrænepatienter, der falder ind under kriterierne. Men det er ikke lykkedes. Derfor er målet med det næste års afprøvning af de to lægemidler at nå frem til en klart defineret gruppe.

De nationale kriterier, som blev godkendt onsdag, er udarbejdet af fagudvalget vedrørende migræne, og den lægger sig op af ad en praksis, der allerede er i forhold til behandlingen ved Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet, Glostrup.

”Man har taget udgangspunkt i den viden, der allerede var, og så har man prøvet at samordne det, så vi får en mere ensartet brug af lægemidlerne på landsplan,” fortæller Leif Vestergaard Pedersen.

 

 

Medicinrådets anbefaling om hvem, der kan få Ajovy

  • Medicinrådet anbefaler fremanezumab som mulig standardbehandling til forebyggelse af migræne hos patienter med kronisk migræne, som har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum, som et alternativ til behandling med botulinum type A toxin.
  • Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostningerne og den værdi, som lægemidlet tilbyder for denne population. Medicinrådet har desuden lagt vægt på den enklere administration i form af subkutane injektioner med fremanezumab sammenlignet med de intramuskulære injektioner ved behandling med botulinum type A toxin.
  • Medicinrådet anbefaler ikke fremanezumab som mulig standardbehandling til forebyggelse af migræne hos patienter med episodisk migræne med mindst fire migrænedage pr. måned uanset eventuelle tidligere behandlingssvigt med andre forebyggende behandlinger.

Medicinrådets anbefaling om hvem, der kan få Aimovig

  • Medicinrådet anbefaler erenumab som mulig standardbehandling til forebyggelse af migræne hos patienter med kronisk migræne, som har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst et blodtrykssænkende præparat og ét antiepileptikum, som et alternativ til behandling med btox.
  • Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostningerne og den kliniske merværdi som lægemidlet tilbyder for denne population. Medicinrådet har desuden lagt vægt på den enklere administration i form af subkutane injektioner med erenumab sammenlignet med de intramuskulære injektioner ved behandling med botox.
  • Medicinrådet anbefaler ikke erenumab som mulig standardbehandling til forebyggelse af migræne hos patienter med episodisk migræne med mindst fire migrænedage pr. måned uanset eventuelle tidligere behandlingssvigt med andre forebyggende behandlinger. 

Tags: migræne, medicinraadet

Like eller del denne artikel