Sundhedspolitisk Tidsskrift

Andelen af danskere med demens falder

Selv om andelen af danskere med demens (prævalensen) falder i Danmark og i Europa, vil det samlede antal af mennesker, som lider af demens i 2050 blive fordoblet. Det vurderer en ny europæisk rapport om Alzheimers sygdom.

Af rapporten "Alzheimer Europe", som blev fremlagt tirsdag 18. februar ved et frokostmøde i Europa Parlamentet, er prævalensen for demens faldet siden den sidste rapport i 2008, EuroCoDe (2006-2008) for både mænd og kvinder. I Danmark var der i 2008 1,68 procent af befolkningen, som led af demens, mens tallet for 2019 vurderes til at være faldet til 1,51 procent. Det gennemsnitlige tal for Europa viser et nogenlunde tilsvarende fald fra 1,94 i 2008 til 1,73 i 2019. Undtagelsen er dog kvinder mellem 75 og 79 år, hvor rapporten ikke ser samme fald.

Direktør for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, der kalder rapportens budskab om fald i prævalens for ’glædeligt’, har da også nogle bud på hvorfor, dette fald er sket:

 ”Vi tror på, at det i høj grad er sket i kraft af en mere effektiv indsats i sundhedsvæsnet, som har medført bedringer i behandling af hjerte-kar-sygdomme og bedre kontrol af risikofaktorer for hjertesygdomme, hvilket for eksempel betyder en bedre blodgennemstrømning i hjernen hos disse patienter.  Vi ved jo, at hjertesygdom og Alzheimers sygdom kan hænge sammen. Men også på grund af mere motion og en i det hele taget sundere livsstil blandt ældre mennesker.”

Neuropsykologisk fagkonsulent Kasper Jørgensen, Nationalt Videnscenter for Demens, deler Nis Peter Nissens vurderinger af betydningen af øget sundhed og forebyggelse og behandling af for eksempel hjerte-kar-sygdom og også type 2 diabetes. Og han tilføjer, at også uddannelsesniveau kan spille en rolle:

”De ældre er bedre uddannede end den tidligere generation, hvilket ikke kun betyder en generel større opmærksomhed på sundhed, men også at de har opbygget en højere kognitiv reserve, de har en større intellektuel bagage at kompensere med, når de bliver syge, så det tager længere tid, før de bliver invaliderede af demenssygdom og når måske ligefrem at dø af andre sygdomme,” forklarer Kasper Jørgensen.

I følge den nye rapport lever der i dag 7.853.705 mennesker med demens i EU. Sammenlignet med 8.785.645 i 2008. Heraf skal de 87.377 bo i Danmark mod 97.161 i 2008. Flertallet er kvinder.

Men selv om prævalensen er faldet, advarer Nis Peter Nissen mod at tro, at man kan hvile på laurbærrene, for blandt andet det faktum, at vi bliver flere ældre, vil betyde, at antallet af mennesker, der når at blive demente, vil stige markant. Ifølge rapporten til det dobbelte indenfor de næste 30 år.

”Måske stiger antallet ikke helt så voldsomt, som vi har frygtet. Og det er en god nyhed. Men det lidt mere pessimistiske udsagn er, at den samlede mængde mennesker med demens alligevel vil stige voldsomt, og det vil blandt andet betyde, at mange flere vil få behov for plejehjem.”

Både Nis Peter Nissen og Kasper Jørgensen peger på, at rapporten bygger på estimater, og Kasper Jørgensen kan i den forbindelse godt forestille sig, at den indeholder nogle fejlkilder – ikke mindst om danske forhold:

”Ja, man skal holde sig for øje, at den bygger på estimater. For eksempel lyder det danske tal for personer med en demensdiagnose på cirka 36.000. I rapporten er tallet for personer med demens 87. 377. Det antyder, at vi har et meget stort mørketal. Vi ved, at vi har et mørketal, men mit gæt er, at rapportens tal er for højt sat, og at den muligvis indeholder nogle fejlkilder”.

Like eller del denne artikel