I 1. kvartal 2021 flytter de gamle hospitaler i Herning og Holstebro til den nye adresse i Gødstrup.

Ny forskning: Hvad betyder det for sygehuspersonale at flytte?

De nye supersygehuse skyder op overalt i landet, og personale omorganiseres og udflyttes. Men hvad betyder det for personalet at være en del af en stor flytning?

Det skal forskere nu finde ud af. Et nyt forskningsprojekt skal give viden om de ansattes mentale sundhed før, under og efter udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup. I 1. kvartal 2021 flytter de gamle hospitaler i Herning og Holstebro nemlig til den nye adresse i Gødstrup. Andre flytteprojekter landet over får så mulighed for at drage nytte af resultaterne.
 
Hospitalsenheden Vest skal i samarbejde med Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet stå for undersøgelsen, og Arbejdsmiljøforskningsfonden bidrager med 3,45 millioner kroner til projektet.

Projektet er det første i Danmark, der systematisk og på et solidt forskningsmæssigt grundlag igennem fem år kan belyse, hvordan en så stor udflytningsproces, som den i Gødstrup, påvirker samspillet mellem det psykosociale arbejdsmiljø, de ansattes mentale helbred og arbejdets kvalitet.

"Medierne og forskningen beretter om negative konsekvenser af omorganiseringer på diverse sygehuse. Om det psykiske arbejdsmiljø rent faktisk påvirkes og i givet fald hvor lang tid efter udflytningen, det mangler der svar på i den eksisterende forskning, som ofte kun har en eftermåling kort tid efter udflytningen. Desuden har dette projekt et fokus på de positive faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø, hvor andre fokuserer på forekomsten af stress, depression osv.," siger projektleder fra Aalborg Universitet, Louise Møller Pedersen, i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland.
 
Et af målene med forskningsprojektet er at udgive redskaber til ledere og mellemledere, der kan anvendes i forbindelse med større udflytningsprocesser.
 
HR-chef Lasse P. Hansen, Hospitalsenheden Vest, ser et oplagt potentiale i at anvende resultaterne af undersøgelsen allerede nu og på lidt længere sigte:
 
"Når man skal forberede at flytte godt 4000 mennesker, udstyr, inventar og arbejdsgange ind i nye fælles rammer på 142.000 m2, er det selvfølgelig noget, der kan mærkes. Ved at være nysgerrig på de positive faktorer, der også følger med i en sådan proces, kan både ledelse og medarbejder få en buffer i de perioder, hvor forstyrrelserne er mange og udflytningen måske føles særlig hård," siger Lasse P. Hansen.
 
Udover at kortlægge det nuværende arbejdsmiljø i Hospitalsenheden Vest og i Regionshospitalet Gødstrup skal projektet også bidrage til at gøre udflytningsopgaver andre steder i landet stærkere og herigennem skabe arbejdsgange, der kan ruste påvirkede medarbejdere til bedre at kunne håndtere flytninger.
 
Af samme årsag indgår både sikkerhedschefen på Aalborg Universitetshospital og kvalitets- og udviklingschefen fra Aarhus Universitetshospital i projektets interessentgruppe og bidrager med erfaringerne fra blandt andet omstruktureringerne på Aarhus Universitetshospital.
 
I december 2018 kortlagde den første spørgeskemaundersøgelse de mere personrelaterede problemstillinger i forbindelse med flytningen til Gødstrup; herunder informationsniveau, psykisk arbejdsmiljø og generel tilfredshed med dagligdagen som ansat på hospitalerne i Herning og Holstebro.
 
Spørgeskemaundersøgelsen viste bl.a., at størstedelen af de ansatte generelt ser positivt på udflytningen, men at cirka halvdelen af de ansatte i december 2018 savnede mere information om, hvad udflytningen kommer til at betyde for dem.

Som led i projektet følger en ny spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2020, samt kvalitative interviews på hospitalsafdelingerne, der skal være med til at give et opdateret billede af det psykiske arbejdsmiljø og processen omkring udflytningen i Hospitalsenheden Vest.
 

Like eller del denne artikel