Politikere: Vi må prioritere

De seneste år har Patientforeningen Lungekræft holdt møder for politikere på Christiansborg for at øge opmærksomheden på lungekræft. Men kun et par politikere er dukket op.

”Jeg tror ikke, det er fordi, at politikerne ikke interesserer sig for det, men vi får utrolig mange invitationer og må prioritere. En konference tager tit en hel dag, og der er derefter meget arbejde, der venter,” siger sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt.

Hun fortæller, at hun selv den seneste tid har fravalgt flere konferencer.

”Det handler ikke om hvilken diagnose, der er på dagsordenen, da jeg prioriterer de små diagnoser højt. Men enten lægges møderne en tirsdag, hvor vi har sundhedsudvalgsmøde, eller en anden dag, hvor vi har møder,” siger hun.

Det kan sundhedsordfører for Enhedslisten, Stine Brix, nikke genkendende til.

”Vi modtager utroligt mange invitationer og har mange møder, så jeg bliver nødt til at prioritere hårdt. Jeg har også selv siddet til mange møder, hvor der kun var 2-3 politikere. Så det er formentlig også et udtryk for forskellige politiske prioriteter,” siger hun.

I forhold til lungekræft er hun først og fremmest optaget af rygepolitikken, hvor Enhedslisten ønsker, at der skal være en mere restriktiv rygepolitik og dyrere tobak.

Formand for Patientforeningen Lungekræft, Lisbeth Søbæk Hansen, har været fremme og sige, at politikernes fokus er rettet mod eksempelvis bryst- og tarmkræftområdet frem for lungekræft, fordi lungekræft er en stigmatiseret sygdom, fordi mange får lungekræft som følge af rygning.

Det er Liselott Blixt ikke enig i.

”At der er større fokus på brystkræft er vist ikke vores skyld som politikere, det har jeg nævnt flere gange. Jeg mener faktisk, at der er andre kræftdiagnoser, der på samme måde halter bagefter, men det er bestemt ikke politikernes skyld. Selv har jeg hele arbejdet for, at andre diagnoser bliver set, mere kan jeg ikke gøre,” siger hun.

Tags: Liselott Blixt, Lungekræft, Lisbeth Søbæk Hansen, Patientforeningen Lungekræft, Stine Brix

Like eller del denne artikel