Retslægerådet: Hver tredje mentalerklæring dumper

Mentalundersøgelser af udviklingshæmmede er så mangelfulde, at folk risikerer forkert dom, vurderer Retslægerådet.

Det skriver Berlingske.

Hvert år vurderer Retslægerådet hundredvis af mentalundersøgelser for at give en rådgivende udtalelse til domstolene om, hvorvidt personen vurderes egnet til fængselsstraf eller ej. Men Retslægerådet vurderer, at mellem 25-35 procent af mentalerklæringerne for udviklingshæmmede er »præget af så omfattende mangler, at det ikke er muligt for rådet at afgive udtalelse«.

De mangelfulde mentalerklæringer er en »skandale for retssikkerheden«, siger SFs retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt:

»Det er en skandale for både retsstaten og den enkelte, hvis folk i årevis har fået en dom på et fejlagtigt eller mangelfuldt grundlag. Det her er en gruppe mennesker, som ikke selv kan råbe op. Jeg vil stille spørgsmål til ministeren med det her,« siger hun til Berlingske.

Allerede i 2016 advarede Retslægerådet om problemet. En stikprøve havde vist, at 20 ud af 71 personer "ikke var mentalt retarderede eller i en tilstand ligestillet hermed", selv om de netop var blevet vurderet til at være mentalt retarderede i mentalundersøgelsen.

Mentalerklæringer bliver lavet af speciallæger i psykiatri fire steder i landet. Psykologer bidrager blandt andet med test af intelligenskvotient, IQ. Landets politikredse afgør, om Retslægerådet skal agere en art censor for de enkelte mentalerklæringer og komme med en anbefaling om fængselsstraf eller særforanstaltning. Retslægerådet får kun tilsendt omkring 20-25 procent af alle mentalerklæringer.

Like eller del denne artikel